I Elimkyrkan Eskilstuna arbetar Erik!

Publicerat 

Vi har kommit till trettonde veckan av presentationer av de som är anställda i regionen för barn och unga. Denna vecka stannar vi i Eskilstuna och Elimkyrkan där Erik Lindberg jobbar. Vi ber speciellt för Erik och hans församling denna vecka.

Tja!
Erik Lindberg heter jag och jobbar som ungdoms- och musikpastor I Elimkyrkan Eskilstuna. Under våren är jag också vikarierande föreståndare så det är mycket som händer på samma gång.
Jag började jobba i Elimkyrkan 2014 och då hade vi ett alpha-baserat ungdomsarbete som hette vuxentro. Ingen kyrka i stan, så vitt vi visste, hade ett ungdomsarbete med fokus på högskolestudenter så där började vi arbeta. Det var ett bra arbete med mycket diskussion och samtal. När studenterna var klara och flyttade från stan slutade vi med vuxentro och som av en slump, eller Guds ledning, så började vi ha tonårskvällar istället för alla i årskurs 6 och uppåt. I Elimkyrkan jobbar vi väldigt tätt I pastorsteamet på expeditionen och jag tror att det inte alls skulle vara samma sak om vi inte hade en tät arbetsgemenskap.
Att jobba i Elimkyrkan har varit så utvecklande och välsignande för jag har verkligen fått prova mig fram och bryta ny mark för ungdomarna I församlingen. Vi har också startat en bibelskola I Elimkyrkan tillsammans med Bromma, där jag fått vara med och hålla I morgonandakterna och även undervisat.
Arbetet har varit helt pionjärt och församlingen har varit så stöttande genom de olika perioderna med ungdomsarbetet och allt annat man vill ta sig för som ivrig ungdomspastor.
Det mest utmanande och även belönande är att försöka få in en ”kyrklig kultur” hos ungdomarna där allt inte är som McDonalds, att man betalar och bara får, utan att ungdomarna är med och bygger sitt arbete och får utveckla sina gåvor för Gud.
Jag verkligen älskar min kyrka, mina ungdomar och att se dom utvecklas och växa närmare Jesus och varandra är värt alla sena kvällar och stressiga dagar