Detta är Frans Wingård som jobbar i Kil!

Publicerat 

Detta är den elfte presentationen av de som är anställda för barn- och unga i vår region. vi ber speciellt för Frans och Kil!

Hej!
Jag heter Frans Wingård och jobbar i Sannerudskyrkan i Kil på en diakonalt inriktad tjänst för ungdomar, unga vuxna och barnfamiljer. I somras flyttade jag och min familj, från Älvsjö tillbaka till Värmland där vi har våra rötter.
I min tjänst driver jag tonårsarbetet på fredagskvällar, finns närvarande på högstadieskolan, har en samtalsgrupp för gymnasieelever kallad DEEP TALK, jobbar med söndagsskola och gudstjänster samt engagerar mig i integrationsarbetet i Kil.
På regional nivå finns jag med i planeringen inför sommarens tonårsläger ENTER på Vägsjöfors herrgård och planerar också inför en resa till den ekumeniska kommuniteten i TAIZÉ i början av sommaren (hoppas vi ses vid något av dessa tillfällen).
Min längtan och kallelse bottnar sig i övertygelsen om att Gud anförtror så mycket till oss att han har en kallelse till var och en. Vad är det för kallelse? Jo, Gud bjuder in oss till att älska så som han älskar oss