Scoutledarträffar!

Publicerat 

Scoutledarträffar i region väst

Under några vinterveckor kommer Scoutkommittén att resa runt i regionen för att träffa er scoutledare.
Vi vill träffa minst en ledare från varje kår, men ni får gärna komma fler!
Vi skickar ut en anmälan i februari, men planera redan nu för att delta i dessa träffar!

Frågorna vi vill tala med er om är kommande riksscoutläger PRISMA, om planer på ett regionscoutläger för hela regionen 2021, vilka behov ni ser och vilka tips ni har till varandra kring programidéer, rekrytering och föräldrakontakter.

Platser och tider är:
Tibro 27 februari,
Vårgårda 1 mars,
Trollhättan 5 mars,
Redbergskyrkan Göteborg 7 mars,
Bodakyrkan Borås 13 mars,
Lidköping 15 mars.
Tider för samtliga träffar är 18.30-21 och de inleds med fika till självkostnadspris.

Välkomna hälsar scoutkommittén.

Anmäl dig och ditt ledarteam här!