Equmenia står upp för barn och unga i asylprocessen

Publicerat 

I samband med Equmenias årsmöte i Växjö 17-19 november fattades beslutet att Equmenia ställer sig bakom kraven från rörelsen #vistårinteut. Kraven handlar om situationen för ensamkommande barn och ungdomar som sökt asyl i Sverige.

Under helgens årsmöte för Equmenia, som är Sveriges största kristna barn och ungdomsorganisation, togs beslutet att ställa sig bakom tre krav från rörelsen #vistårinteut som arbetar för asylsökande och ensamkommande barn och ungdomar i Sverige.

Carin Dernulf, generalsekreterare Equmenia

”För oss som kristen barn- och ungdomsorganisation är det självklart att stå upp för barn och unga i asylprocessen i vårt land. Vi möter många av dessa unga i våra lokalföreningar.” säger Carin Dernulf, generalsekreterare för Equmenia.

Beslutet kom efter en motion från Equmenias lokalförening i Luleå. Kraven som årsmötet valde att ställa sig bakom lyder;

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

”Vi ser på nära håll hur unga människor tvingas leva i stor oro i väntan på beslut. Det är inte rimligt att de utsätts för ett sådant lidande och Equmenia anser därför att Sveriges regering behöver stå upp för alla barns och ungas rätt till skydd och låta de som varit här mer än ett år få stanna.” säger Carin.

Equmenia kommer fortsätta att arbeta för att alla barn och unga i Sverige ska känna sig välkomna och få möjlighet att växa och utvecklas i trygghet och värme.