Sagan om Knut – Del 2

Publicerat 

Här kommer 11 scoutandakter som är skrivna av Magdalena Gustafsson. Detta är del 2 av ”Sagan om Knut” och är tänkt att användas under vårterminen. Del 1 hör till höstterminen. Andakterna ägnar sig för åldersgrupperna spårare (8-9 år) och upptäckare (10-12 år). Varje kapitel innehåller en berättelse om Knut, samtalsfrågor och en bön.

 

I ”Sagan om Knut” följer vi Knut som är elev på Bästakraftskolan. Knut går i Tidskraftsklassen tillsammans med Naja, Robban och Sture. Deras lärare heter B.P. En handbok spelar en viktig roll i undervisningen. I andakterna följer vi deras liv på skolan.

 

Kapitlen är skrivna utifrån målspåren i Scouternas program vilka är:

Kapitel 1: Ledarskap

Kapitel 2: Aktiv i gruppen

Kapitel 3: Relationer

Kapitel 4: Känsla för naturen

Kapitel 5: Aktiv i samhället

Kapitel 6: Förståelse för omvärlden

Kapitel 7: Existens

Kapitel 8: Egna värderingar

Kapitel 9: Fysiska utmaningar, ta hand om sin kropp

Kapitel 10: Problemlösning, kritiskt tänkande

Kapitel 11: Självinsikt och självkänsla, fantasi och kreativt uttryck

 

Information om målspåren och scoutprogrammet finns att läsa i boken ”Ledaren – gör dig redo” och på webben: https://www.scouterna.se/ledascouting/

”Sagan om Knut – Del 2” laddas ner här.

 

Equmenia

2017