Sagan om Knut – Del 1

Publicerat 

Här kommer 12 scoutandakter för höstterminen som är skrivna av Magdalena Gustafsson. Detta är del 1 av ”Sagan om Knut” och är tänkt att användas under höstterminen. Del 2 hör till vårterminen. Andakterna ägnar sig för åldersgrupperna spårare (8-9 år) och upptäckare (10-12 år).

I ”Sagan om Knut” följer vi Knut som är elev på Bästakraftskolan. Knut går i Tidskraftsklassen tillsammans med Naja, Robban och Sture. Deras lärare heter B.P. En handbok spelar en viktig roll i undervisningen. I andakterna följer vi deras liv på skolan.

”Sagan om Knut – Del 1 ” laddas ner här. 

Equmenia, 2017