Scoutledarenkät

Publicerat 

Till alla som är aktiva scoutledare inom Equmenia!

Hur är det är att vara scoutledare? Vad drömmer du om för din kår? Vilken typ av hjälp behöver du? För att försöka hitta svar på dessa frågor har Equmenia skapat en enkät. Vårt mål är att vi genom dina svar ska kunna stödja dig och alla andra scoutledare i Equmenia ännu bättre.

Enkäten hittar du här:

Equmenias scoutledarenkät 2017

Enkäten kan besvaras fram till 30 september.

Hälsningar
Equmenias nationella scoutstag och Atle Svanberg, scoutkoordinator