Summering av ordförandeenkät i Equmenia Väst

Publicerat 
Hur går det för Equmenia?

Ja, ibland vill man försöka få ett helhetsgrepp och den här våren har vi arbetat med en enkät för att förstå hur ni har det ute i föreningarna.

Den är inte heltäckande och alla har inte svarat, men många har gjort det och detta är delar av det vi fått reda på.

På frågan om hur verksamheten ser ut anser 28 % att den ökar, 58 % menar att den ligger på oförändrad nivå, medan 14 % menar att den sjunker för tillfället.

När det gäller att rekrytera deltagare menar 34 % att det inte är några problem att få nya deltagare i grupperna, 42 % arbetar aktivt och långsiktigt på att rekrytera deltagare, medan 18 % tycker det är svårt att få nya deltagare.

Den mest alarmerande frågan handlar om att rekrytera ledare till de barn och unga som söker sig till vår verksamhet. Där säger 17 % att det är lätt att hitta ledare, medan 28 % säger ett de arbetar aktivt och långsiktigt med ledarrekrytering. Hela 55 % av de tillfrågade föreningarna tycker att det är svårt att hitta och rekrytera ledare till arbetet med barn och unga! Det betyder att i den ofta mest utåtriktade, diakonala och evangeliska verksamheten i våra samhällen saknas ledare som kan möta barn och ungas behov av utveckling till kropp, själ och ande…

Här behöver framförallt församlingen tänka till och fundera över hur framtiden skall se ut. Equmenia är fortfarande församlingens barn och ungdomsarbete, även om det råkar vara organiserat i en egen förening.

När det gäller just styrelsearbete är fortfarande det vanligaste att Equmenia har en egen styrelse, vilket är glädjande! Hela 67 % av föreningarna har en egen styrelse medan 21 % har delvis samma personer i styrelsen som församlingen. 12 % av föreningarna har för tillfället samma styrelse som församlingen, men där förs skilda protokoll och man har skilda årsmöten för församling och förening. Dessa väljer ofta att först ta Equmeniafrågorna för att sedan ”byta” protokoll och ta församlingens frågor.