Equmenia i Almedalen

Publicerat 

Under Almedalsveckan är Equmenia med och arrangerar två seminarier. Välkommen!

Onsdag 5 juli 8.30–9.30, Vårdklockans kyrka

OM RÄTT ATT UTTRYCKA TRO OCH ÖKAD RÄDSLA FÖR RELIGIÖS PÅVERKAN. VAD HÄNDER MED FRAMTIDA VÄRDERINGAR?

Vi lever i ett samhälle av religiös mångfald men där staten ska vara sekulär/neutral i förhållande till olika religioner. Vad händer om möjligheten att uttrycka tro krymper och rädsla för religiös påverkan ökar? Hur formas framtidens värderingar?

Medverkande:
Sofia Camnerin, bitr kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Jonas Magnussson, folkhögskolelärare, Tro och Solidaritet
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd
Anders Malmstigen, generalsekreterare, Svenska Missionsrådet
Olle Kristenson, direktor ekumenisk teologi, Sveriges Kristna Råd

Arr: Equmeniakyrkan, Sveriges Kristna Råd, Equmenia, Svenska Missionsrådet, Studieförbundet Bilda

 

Onsdag 5 juli 10.00–10.45, Newman/Bildascenen

ATT VÄLKOMNA OLIKHETER – OM BARN MED SÄRSKILDA BEHOV

Omgivningen har ibland svårt att bemöta barn med neuropsykiatriska svårigheter och ta tillvara på deras positiva tillgångar. Hur kan vi öka respekten och utrymmet för olika funktionsvariationer i samhället? Hur kan vi alla bli bättre på att välkomna olikheter och möta alla utifrån sina behov?

Medverkande:
Sofia Camnerin, författare, bitr kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Ann-Kristin Sandberg, ordförande, riksförbundet Attention
Ellionor Triay Strömvall, jurist, Barnombudsmannen

Samtalsledare: Sofia Walan, regionchef Studieförbundet Bilda Öst

Arr: Equmeniakyrkan, Equmenia, Studieförbundet Bilda