Väx upp!

Publicerat 

Equmenia Mitt jobbar utifrån en verksamhetsplan. I den står bla. att man ska se över vad man kan göra för åldrarna 16-25 år samt att lyfta fram bibelläsning som en viktig del. Utifrån dessa mål har det kommit önskemål om en bibel- och ledarhelg och vi har tagit fram ett koncept vi valt att kalla Väx upp! Det är en helg som riktar sig till åldrarna 16-25 år. Det är både för dem som är ledare och för dem som inte är det. Huvudfokus ligger på bibelkunskap, men att bygga gemenskap med andra är också en viktig del.

Sista helgen i mars hade vi så den allra första Väx upp!helgen. Vi var ca 35 personer som samlades i Rättvik. Här kan du läsa vad Hanna Max, ungdomsledare i Rättvik skriver om helgen!

Väx Upp!
Det var en helg fylld med glädje! Deltagare och ledare kom från olika delar av regionen, vilket var jätteroligt. Tillsammans kan vi göra dessa bibelhelger och andra evenemang möjligt och jag tycker de är så viktiga för ungdomar att få den chansen. Med olika gåvor, erfarenheter och personligheter kunde vi få en helg där alla kunde mötas och där ungdomarna får ut så mycket som möjligt.

Det var ett ypperligt tillfälle att få fördjupa sin relation till Gud, till att få lära känna Honom ännu bättre och dessutom få bilda nya kontakter! Att blanda seminarier, smågruppssamtal, skoj och gudstjänster blev jättebra där ungdomar fick inspireras av bibeln, av varandra, av predikan och få spendera extra-tid med Gud. I smågrupperna fick alla chansen att dela med sig av sin tro, sina tankar, reflektioner men också frågor och det tänker jag är vad helgen speciellt handlade mycket om, att just få växa i sin tro! Fantastiskt. Man får både lyssna och ta del av undervisning men också ge och dela med sig. I detta fick vi alla lära känna nya människor och jag tycker det blev en sådan öppen stämning, det var väldigt roligt att se att de vågade sträcka sig över sin bekväma zon och möta nya vänner.

En annan del var seminarierna där vi både fick vara aktiva och prova på olika övningar samt lyssna till Maria Melin som pratade om Jesus som ledare. Bibeln fick vara central och man fick även sitta och diskutera olika frågor, vilket var så spännande att höra hur andra tycker och tänker. Det var väldigt givande och jag tror alla tar med sig flera saker därifrån, vilket kan hjälpa en att fortsätta växa även efter bibelhelgen. På storseminariet och gudstjänsterna pratade Daniel Ånskog om att älska sig själv, älska Gud, älska andra samt älska församlingen. Gudstjänsterna var öppna där alla fick komma och ta del av den, vilket var härligt att se församlingen i Rättvik få se vad ungdomarna får göra under en bibelhelg och att vara samlade tillsammans! Lovsångsbandet sjöng och spelade fantastiskt med oss och för oss och det blev stunder till att lovprisa vår gemensamma Herre.

Väx Upp kan kort sammanfattas med möten med Gud, starka upplevelser, lovsång, givande undervisning, större förståelse, skratt, glädje, go gemenskap, chans att lära sig mer om bibeln, och framförallt Kärlek!

// Hanna Max, ungdomsledare Equmeniakyrkan Rättvik

 

 

Nästa Väx upp!helg kommer att vara hösten 2018.