Tro och vetenskap

Publicerat 

Kan man tro när det är så mycket vi vet?

En panel bestående av Sara Wrige, präst och doktor i fysik, och Mats Lindroos, professor i partikelfysik samt moderator Torbjörn Rahm gav sina tankar kring frågan samt svarade på frågor från lyssnarna. Både Sara och Mats uppmanade oss att vara nyfikna och våga ifrågasätta. Mer kunskap ger inte Gud mindre plats, snarare tvärtom! Det finns inget  motsatsförhållande mellan tro och vetenskap utan de svarar på olika frågor och kan mycket väl komp- lettera varandra. Det finns också frågor som är svåra att svara på, både utifrån ett vetenskapligt och ett trosperspektiv, vilket är okej. En god kväll som väckte många nya tankar!