KonfaS i Höllviken

Publicerat 

Regionens satsning på konfirmationsarbete fortsätter. Under den tredje helgen i januari var ca 45 ungdomar och ledare samlade i Ljungkyrkan i Höllviken. Eftersom resan till en av regionens sydligast belägna kyrkor är lång, mjukstartades fredagen med mat i form av hamburgare följt av diverse gemenskapsbefrämjande lekar. Kvällen avslutades med andakt och kvällsfika. Helgens tema var mission vilket framför allt syntes i konfirmandernas undervisning. Tillsammans funderade de bl.a. kring hur mission ser ut idag, på nära och på långt håll. Årskurs två och tre arbetar utifrån Equmenias material Action där temat var demokrati. Det gav oss möjlighet att samtala om vad ett bra ledarskap är och att Jesus visar oss vägen till ett tjänande ledarskap. Under eftermiddagen fick alla röra på sig genom att söka efter virtuella kontroller runt om i Höllviken. Vissa hitta många, andra hittade bara den lokala godisaffären… Ytterligare ett pass hanns med där vi fick locka fram våra kreativa sidor genom att rita zentangles, enkla svartvita mönster. Lägret avslutades på söndagen i och med församlingens gudstjänst. Nästa träff blir i samband med tonårslägret Xperience!

KonfaS – Korta fakta: Konfirmanderna läser i sin hemförsamling utifrån boken Vägens folk med start i oktober. Alla träffas under tre helger med olika teman – Bibeln, mission och skapelse/miljö. På sommaren är det en veckas läger. Konfirmationen är i hemförsamlingen i september. Därefter kan de fortsätta att följa med på helgerna under tre år. De får då ytterligare undervisning. År tre/fyra åker de till Litauen eller Taizé på studieresa.