Scoutstaget planerar regionscoutläger 2018

Publicerat 

img_4742

Bild från Scoutfejden, Smedsbyn där scouterna bland annat surrade gungor.

Nyligen sammanträdde Equmenia Nords scoutstag och några av tankarna från samtalet, som skedde via Skype, följer nedan.

Inledningsvis berättade Sayuri om den studieresa hon nyligt gjort med Diakonia till Thailand och Myanmar (Burma):

Många flyktingar från Myanmar (Burma) som flytt militärregimen lever som internflyktingar i Myanmar eller i flyktingläger i Thailand. I Sverige finns också flyktingar och en del från Myanmar lever som kvotflyktingar i bl.a. Luleå. Längs gränsen mot Myanmar finns det 9 st flyktingläger (i Thailand). Ett av lägren heter Maela och är det största, med 40 000 flyktingar. Lägret har funnits i över 30 år. En av familjerna vi fick besöka berättar hur hopplöst det känns inför framtiden. De har hela tiden varit beroende av biståndsorganisationers hjälp och har svårt att se vad framtiden har att ge. Ett bibelord som funnits med under resan är då Jesus vid domens dag skiljer fåren och getterna. Det har utmanat oss under resan till omsorg om andra och de enorma kontraster vi lever i.

Matt 25:35-40

35Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, 36jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ 37Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? 38När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? 39Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ 40Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

Vi möter flyktingar här i Sverige, en del har liknande upplevelser som dem jag träffade i lägret. Kan vi utmanas av bibeltexten till att agera?

_dsc3682

Vad händer i kårerna?

Skellefteå: Liten grupp, ca 7 scouter. Endast 2 personer kom vid värvningen. Kör på och i åldersgrupper. Scouterna i åk 5-6 har gjort kol och smitt. Peppat för att det ska vara fortsatt roligt. Equmenia-gudstjänst 11 dec med luciaavslutning och söndagsskola och babysång. Utomhus fram till höstlovet. Pokémon-tema. 4 ledare.

Vindeln: Scoutgudstjänst igår, spårarna och upptäckarna kniv, eld, knopar och lekar. Äventyrarna höll spårning för övriga. Mycket ute i skogen.

Smedsbyn: 2 ledare, 6-7 scouter som mest. Ganska trogna. Kojprojekt under våren som fortsatt under hösten. Mer scouting med mer märken.

Andreas Nehlin: RS-representant. Bor numer i Lycksele men är inte därifrån. 12-14 scouter, därutöver några ledare.

Kämpalek och Scoutfejd

Kämpalek 1 okt (Hedlundakyrkan): Karta med olika stationer, via telefon med QR-läsare, svara på frågor osv. Plus- och minuspoäng. Några stationer var också bemannade med ledare som följde med.  

Scoutfejd 1-2 okt (Smedsbyn): 30-tal från Gällivare/Malmberget, Smedsbyn och Luleå som hade scouthajk lör-sön. Ute med byggprojekt (gunga) och övningar. Lägerbål och mörkerspårning. Söndag lägermärke och utomhuslunch. Bra väder hela helgen. Besök från Nationella Scoutstaget Caroline Staf (även på Kämpalek).

img_20161001_150904

Rapport från Ska’Ut-teamet

Ska’Ut Grön del 2017?

Enkät via mejl är utskickad – svara senast 1 dec. I nuläget finns 9 intresserade. Minst 12 deltagare är önskvärt.

Rapport från Regionstämman

Andreas Nehlin: Regionstämman med ny styrelse. Ny ordf Aron Widforss, nyinflyttad till Luleå. Inget särskilt under stämman, beslut om verksamhetsplan. För scouts del mest intressant att den säger att det ska arrangeras ett regionscoutläger 2018. En punkt är också att minst 3 fungerande stag och då är ju scoutstaget ett av dem som uppfyller målet.

Rapport från regionstyrelsen (RS)

Andreas Nehlin: RS-möte i Vännäs samtidigt som Barnsångarlägret. Mycket samtal kring verksamhetsplanen som klubbades under regionstämman. Vad som krävs för att uppfylla målen osv. Vi pratade mycket om barnverksamheten eftersom tanken är att satsa extra under kommande verksamhetsår. Även samtal kring nyårslägret och hur vi kan få det billigare.

Rapport från Riksstämman, Tibro

Andreas Nehlin: Information och rapport gällande Scoutfrågor. Ett nytt samverkansavtal har tecknats med Scouterna. Beredningskonferensen i våras där riksstyrelsen för Equmenia förhandlat vidare för en slags kompromiss. Det kommer bli dyrare att vara Equmeniascout sedan tidigare, men ej lika dyrt som man trott. Nya avtalet gäller t.o.m. 2024 och ska omförhandlas sedan igen.

Ny ordf är Ludvig Essebro, från Vännäs. Regionstyrelsen Equmenia Nord hade lagt yrkande till verksamhetsplanen om att man nationellt ska arbeta med ungdomar som flyttar till ny ort. Annars en lugn riksstämma. En av de största frågorna gällde hur vi ska arvodera ordföranden.

Rapport från Demokratijamboreen

Anders Brunnegård: 18-20 november, Västerås. Intensiv stämma, öppnar upp lördag morgon med påverkanstorg hela dagen. Förhandlingar pågår samtidigt som det går seminarier. Bland frågorna, t.ex. alkoholpolicy (ej tillåtet i några arrangemang). Att ändra den röstades ner tydligt, policyn kvarstår som den är. Sjöscouterkårer har motionerat om utökat stöd för handbok (ledare+deltagare) vilket röstades ner. Kan ses som märkligt, då de är en minoritet… Hur ser man på t.ex. Equmeniascout eller Salt-scout? Kanske handlar det mer om att frågan kom på fel väg. Ytterligare en fråga handlade om nåt slags stöd kring Bäverscout, något som ska göras. Frågan om Equmeniascout togs ej upp alls, utan har helt skett via Scouternas styrelse och Equmeniastyrelsen.

Ny styrelse vald, bredd vad gäller ledamöternas tillhörighet. Roligt inslag var att utse hjältar/goda förebilder, såväl enskilda som föreningar. Mångfaldsarbete av olika slag visades upp. Equmenia hade erbjudit övernattning där ca 20 pers fanns, men desto fler halsdukar under stämman. Dock kanske Equmenias mål om 50 representerande föreningar ej uppnåddes. Proxyröster får ju förekomma på Demokratijamboreen, något som fler kårer kan nyttja.

Equmenia-scoutläger 2018

Vi fortsätter planeringen och undersöker platser som är lämpliga för ca 100 deltagare. Förslag på tidpunkt är några av dagarna den 6-12 aug.

Nästa Skypemöte

Vi planerar att träffa Salt Västerbottens scoutkommitté och EFS Norrbottens scoutledare under våren 2017. Träffarna kommer ske länsvis pga. avstånd och vid intresse kan det komma att bli regionsträff.

Nästa möte är mån 23 januari.