Kompis Talkshow 1

Publicerat 

kompis_talkshow1Tolv barnmötesförslag av Magnus Sternegård & Andreas Tärnvind

Allt vi gör utgår ifrån hur vi ser på Gud och vem Han är för oss. Detta är vi väl medvetna om, och
därför vill vi ge en bild av vad som format detta material. Vi har valt att plocka fram några centrala
texter i Nya Testamentet, som tecknar en bild av den kompis Jesus vill vara med barnen. Jesus
talar i Matt 22 om att den kristna tron innehåller relationer som är viktiga; den till Gud och den
till människorna runt omkring. Alltså: att vara kompis med Gud och att var kompis med andra.
Kompis vill lyfta fram relationen med Gud som det viktigaste som finns.
Alla är inbjudna att vara kompis med Honom.

Ladda ner som PDF