Hållbar kyrka

Publicerat 

hallbar_linkimage_smallGenom en gemensam webbplats – Hållbar kyrka – vill kyrkor, studieförbund och kristna organisationer synliggöra och sammanföra initiativ och material kring klimat, miljö, rättvis handel, etisk och hållbar konsumtion, hållbara/ansvarsfulla investeringar, fred, ickevåld, mänskliga rättigheter och globala påverkansfrågor.

-Arbete för hållbarhet är att göra konkreta insatser för att vi och kommande generationer av människor ska ha en planet att leva på, säger Björn Cedersjö, direktor på Sveriges kristna råd.

Idén kring Hållbar kyrka föddes under våren 2014. Under processen skapades visionen för Hållbar kyrka av samarbetspartnerna för alla kristna församlingar i Sverige som arbetar medvetet med att leva och verka långsiktigt hållbart, ekologiskt och socialt rättvist.

Om syftet bakom webbplatsen berättar Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare på Kristna Fredsrörelsen:
-Hållbar kyrka innebär att alla inblandades resurser kommer att användas effektivare. För församlingar och andra intresserade blir det lättare att hitta fram till den resurs som passar dem bäst, och vi som står bakom plattformen kommer lättare nå ut med det vi gör bäst.

Alla de samfund och organisationer som vill verka för visionen är välkomna som samarbetspartners. En grundbult i Hållbar kyrka är att arbetet inte är statiskt. Det är naturligt att initiativ och material kommer till, utvecklas, uppdateras och ibland avslutas.
På webbplatsen går det lätt att hitta initiativ i områdena: Klimat & miljö/rättvis handel och Fairtrade/etisk och hållbar konsumtion/ansvarsfulla investeringar/fred och ickevåld/mänskliga rättigheter/globala påverkansfrågor/mission och teologisk grund.

Vid lanseringen finns följande samfund och organisationer som samarbetspartners: Diakonia, Equmenia, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan, Svenska kyrkans internationella arbete och Sveriges kristna råd.

Här hittar du webbsidan Hållbar kyrka.