Söndagsskolan ”Äventyret”

Publicerat 

aventyret-ansgarskyrkan-logo2På 1960-talet fanns det i Västerås Missionsförsamling över tusen inskrivna barn i söndagsskolan. Församlingens nuvarande föreståndare Mikael Ericson såg hur statistiken kring antalet barn i Söndagsskolan stadigt gått nedåt och att man för ett antal år sedan valde att lägga ned verksamheten:  ”För fyra år sedan hade vi i genomsnitt tre barn på en gudstjänst. För oss blev det här en strategisk fråga. För att församlingen ska ha en framtid så var vi tvungna att ta itu med detta.”

Det visade sig inte vara lättare sagt än gjort. Många hade varit med och sett Söndagsskolan lägga ned, och tyckte därför att det var jobbigt att tänka sig att starta upp den igen. Men gruppen som började jobba tillsammans hade en större vision än så: ”Vi arbetade fram ett nytt sätt för söndagsskola i en ny tid. Vi var en arbetsgrupp med en vision. Det blev tydligt för oss att visionen var ambitiös. Vi ville inte bara köpa ett material, utan utforma något eget. Därför behövde vi lyssna in andra som redan gjort detta bra!”

Ansgarsförsamlingen bjöd in Equmenia för att lyssna till erfarenheter kring helhetstänk, ledarskap och material. Man bjöd in ledare från lokala församlingar i Västerås med erfarenhet. När visionen om söndagsskolan var färdig i arbetsgruppen, så bjöd man in hela församlingen till en storsamling: ”Alla ni som tycker att frågorna är viktiga – kom!”

Upplägget för samlingen var att i praktiken visa hur den nya Söndagsskolan skulle fungera. Utgångspunkten var att de ville göra en gudstjänst för barnen. De som kom förstod att detta var något nytt. Många yngre tyckte att formen var kul och äldre såg att detta var söndagsskola på ett nytt sätt.

aventyret-ansgarskyrkan1Idag samlar Ansgarskyrkan mellan fem och femtio barn en vanlig söndag.
Barnen är med en stund i början av gudstjänsten, sedan kommer ofta någon av karaktärerna in och hämtar barnen. Alla vandrar därefter iväg till storsamlingen med en mötesledare som håller ihop samlingen. Till samlingen kommer gäster, t ex äventyraren Heliga Harry.

De utgår ifrån materialet ”Leva Livet” som Equmenia erbjuder, men utvecklar det sedan till något eget. Tema har sista året återkommande varit ”Hjältar”. I storsamlingen sjunger de även lovsånger med barnen, tar upp kollekt och ber tillsammans.

Smågrupperna är sedan åldersindelade, där man får jobba vidare med temat på olika sätt. Den äldsta gruppen har längre teman över terminen med större projekt. En gång i månaden så äter alla familjer tillsammans efter gudstjänsten. Den söndagen kommer många barn och föräldrar. Det är en signal om att man prioriterar den söndagen.

Mikael Ericson, föreståndare i Ansgarskyrkan

Vad får er att hålla ut över tid?
”Vi har lovat att inte göra slut på ledare. Man ska aldrig behöva stå själv. Vill man vara med en gång, så är det okej. Det har gjort att många har vågat att kliva på. Vi har ledarsamlingar regelbundet. Där pratar vi om vad som fungerar och inte, för att utvecklas i våra former. Drama i storsamlingen utvecklade vi så att det passade de barn som kommer. En form av berättande och lek ihop. Det fungerar väldigt bra. Sedan får man ange hur mycket man kan vara med under kommande termin. Vi vill fortsatt underlätta för många till engagemang.”

aventyret-ansgarskyrkan2
Vill ni ge tips till den som vill börja med Söndagsskola?

1) Låt det vara en församlingsangelägenhet!
Det kan inte bara vara andra unga som ska driva detta. Det gäller alla åldrar som ledare. Vi har åttioåringar med, men också medelålders som sköter tekniken. Alla måste hjälpas åt. Man måste tänka helhet. Hela församlingens verksamhet påverkas. Det är bra om föreståndaren är med i ledningsgruppen. Lämna inte barn och unga till ungdomar. De kan vara med och växa, men vuxna behöver vara med och leda och ta ansvaret.

2) Gör inte barn för barnsliga.

Det ska inte bara vara gulligt. Vi satsar på tioårs-nivån när vi gör storsamlingar.
Vi har både äldre och yngre med, men tänker vi tio år så når vi alla. Man får inte fastna i att söndagsskolan är för de yngsta.

3) Snåla inte på ambitionerna!
Ska det vara så ska det vara. Vi har tryckt upp t-shirts, gjort egen logga, har nyckelband, och en del annat. Alla prylar gör att församlingen tror att vi köpt in ett färdigt koncept. Men det har vi inte. Vi har bara följt vår övertygelse att göra detta riktigt bra hela vägen. Det lönar sig.


Vill ni ha hjälp att utveckla er Söndagsskola?

Kontakta Equmenia!

Mag­nus Ster­ne­gård
Bitr. ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re/ barn- och ung­domsko­or­di­na­tor
08-58 00 32 22
076-505 32 22