Tack alla barn för ett fantastiskt barnkörläger

Publicerat 

TACK!!! alla barn, Malena Furehill (ansvarig musikledare), alla fina ledare, föräldrar och Sjöviksgården för ett fantastiskt barnkörläger!

barnkorlager