Nationell bönedag för barn

Publicerat 
A photo by Ben White. unsplash.com/photos/4K2lIP0zc_k

I världen finns det cirka 2,2 miljarder barn, i Sverige lever cirka två miljoner av dem. Första söndagen i oktober är det bönedag för var och en av alla dessa.

I samband med att FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnens rättigheter rekommenderades alla länder att inrätta en dag som uppmärksammar barnens rättigheter. Första måndagen i oktober är därför den internationella barndagen. Av den anledningen utlyser Kyrkornas Samrådsgrupp för Barnkonventionen söndagen den 2 oktober till en nationell bönedag för världens barn.

 

Kyrkornas samråd för Barnkonventionen har tagit fram ett gudstjänstmaterial som kan användas den 2 oktober. Här kan ladda ner gudstjänstmaterialet.