”Det är Jesus som gör det”

Publicerat 

”Grejen att det finns är viktigt. Att vi är med och bidrar.”

Ida Tonnvik, ungdomsledare i Bifrostkyrkan i Mölndal utanför Göteborg, beskriver varför kyrkan har startat upp sitt språkcafé. Måndagar kl 17 är numera ett stående inslag i kyrkans veckorutin. Satsningen drog igång hösten 2015 och har rullat på sedan dess. Tillsammans med en kompis funderade Ida på vad Bifrostkyrkan skulle kunna göra för de människor som av olika anledningar sökt sig till Sverige.Språkcafé Bifrostkyrkan 3

”Vi inspirerades av Redbergskyrkan i Göteborg. Vi ville vara med och göra något, hjälpa till. Så kom vi på idén att starta upp ett språkcafé”

Det bjöds in till ett möte och pratades upplägg och innehåll. Tillsammans med ett äldre par som funnits i församlingen länge blev två tjejer, båda med relativt nyfunnen kopplingen till församlingen, huvudansvariga för satsningen. Upplägget är enkelt: fika och samtal

runt borden. Det är ingen uppstyrd undervisningen, mötet är det viktiga! Som ett komplement till språkcafét har Bifrostkyrkan även läxläsning på måndagar. Dit får barn och ungdomar möjlighet att komma och få hjälp med läxorna.

Både språkcafét och läxläsningen bedrivs fortfarande i relativt liten skala. Tanken är att hellre växa långsamt och långsiktigt än göra en stor satsning som snart dör ut. Deltagarna kommer från olika håll, några går på SFI, andra bor på boenden i närheten. Nyheten om språkcafét har spridit sig långsamt, från en person till nästa. För kyrkan blir det ett sätt att möta människor som annars kanske inte hade hittat dit, både vad gäller deltagare och ansvariga. Ida ser tydligt att språkcafét engagerar nya grupper i och i närheten av församlingen. Det märks även i andra delar av verksamheten.

Ida Tonnvik
Ida Tonnvik, ungdomsledare i Bifrostkyrkan

En av ungdomarna som kom in i kyrkan via läxläsningen och språkcafét är nu också med i tonårsverksamheten. Han träffade på Ida i kyrkan en dag och uttryckte hur härligt han tyckte det var att vara i kyrkan. Ida svarade att ja, visst. Det finns ju så många trevliga människor, att stämningen gör att man känner sig välkommen. Killen tittade då på Ida och sa: ”Nej, Ida, det är Jesus som gör det”.

Ida avslutar med att ge några tips till den förening eller församling som vill starta upp ett språkcafé:

”Se till att det finns några som har huvudansvaret, att de brinner för arbetet. Förankra det ordentligt i församlingen, det blir en bra bas att bygga på. Gör det inte för komplicerat, det är minst lika viktigt att människor möts som att lära sig svenska.”