Att skriva ett pressmeddelande

Publicerat 

Att få publicitet i media är ofta väldigt bra. Det visar att ni som föreningar har mycket bra på gång och att ni är en viktig del av samhället. För att få media att uppmärksamma er så kan ni skriva ett pressmeddelande. Men att skriva så det lockar till läsning är inte alltid så lätt som det låter. Men här kommer några tips som är bra att tänka på när ett pressmeddelande ska skrivas.

  1. Rubriken är viktig och ska vara kort och slagkraftig.
  2. Sammanfatta det du vill ha sagt i början av pressmeddelandet för att locka till vidare läsning och se till att det viktigaste finns med, exempelvis datering för ditt arrangemang.
  3. Är pressmeddelandet bra skrivet händer det att vissa medier publicerar texten som den är. Därför kan det vara bra att skriva nyhetsmässigt, det vill säga med en sammanfattande ingress och gärna med citat från berörda personer.
  4. Tänk på att språket ska vara lättläst och fokuserat på just den specifika grej som pressmeddelandet handlar om. Kom ihåg att en kortare text blir oftare läst än en text som är lång.
  5. Uppge kontaktuppgifter i form av mejl och telefonnummer och se till att vara nåbara. Det är inte fel att ange flera personer ifall någon inte kan svara när journalisterna hör av sig.
  6. Beskriv gärna Equmenias verksamhet och er förening i synnerhet med några få meningar som en sidfot i pressmeddelandet. Er lokala Equmenia-logotyp är bra om den syns i pressmeddelandet, gärna överst i mejlet. På så sätt får de som nås av meddelandet en uppfattning om er.
  7. Ett pressmeddelande skickas med fördel via mejl. Se till att rubriken för pressmeddelandet står i ämnesraden och klistra sedan in texten direkt i mejlet. Skicka mejlet på morgon eller förmiddag annars är risken högre att det inte prioriteras.

 

Ett lättare sätt att tipsa är att skriva direkt till tidningen/radiokanalen/tv-kanalen på deras Facebook-sida. Klicka på meddelande och skriv in ett kort tips.

Lycka till!

lokaltidning

Spara