Stöd från stiftelse till ungdomsledarutbildningar och stipendium till ungdomsledare

Publicerat 

Ansökan om stöd från Stiftelsen Gustaf V:s 90-årsfond till ungdomsledarutbildningar samt nominering till Ernst Killanders stipendium till engagerade ungdomsledare.

gustafv90

Från stiftelsen Gustaf V:s 90-årsfond kan man söka ekonomiskt stöd för ungdomsledarutbildningar, gärna innehållande internationellt utbyte, där majoriteten av deltagarna är under 30 år. Kanske kan det vara en möjlighet till integration? Kanske kan man satsa på utbildning och kulturutbyte mellan nyanlända och härfödda svenska ungdomar som önskar bli ungdomsledare i Equmeniaföreningar? Eller så har ni fler goda idéer. Prata med ungdomsföreningen som finns i just din församling och tvärt om, om du som läser representerar en förening, tala med församlingen och hör efter om även de kan och vill vara med och finansiera föreningens projekt eller stötta på annat sätt. Om ni bestämmer er för att skicka in en ansökan, sänd gärna först en liten sammanfattning till info@equmenia.se så att vi vet om varandra samt kontakta gärna stiftelsen i god tid före ansökan för att testa er idé. Såväl Equmenia, Equmeniakyrkan som lokala föreningar har tidigare sökt och fått medel från fonden.

Har församlingen eller föreningen en bra idé till en ungdomsledarutbildning eller helt makalöst flitiga och engagerade ungdomsledare, vilket vi vet att det finns många av, ta chansen att studera vilka möjligheter ni har att få stöd och hur ni nominerar kandidater till årets stipendieutdelning på Stiftelsen Gustaf V:s 90-årsfonds webbsida och läs mer under rubrikerna ”Info och ansökan” samt ”Vårt stipendium”.

Stiftelsen Gustaf V:s 90-årsfond har sista ansökningsdatum 15 september.

Den 15 september är även sista dagen att nominera kandidater till Ernst Killanders stipendium till förtjänta ungdomsledare.