Publicerat 

Alla barn är lika olika_Abra16 (5) (3)_utklipp

Har ni barn i era grupper med myror i brallan? Barn och tonåringar som ni upplever inte riktigt hittar sin plats? Välkommen till en helkväll om att möta barnens behov och få en fungerande grupp.

Södertälje Baptistförsamling, 20 april kl. 18.30-21.00

– 10 handfasta tips för att få alla barn och tonåringar att känna sig sedda och för att få gruppen att fungera bättre.

– Vi går också igenom vanliga diagnoser inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsvariationer såsom ADHD, autismspektrumtillstånd etc) samt psykiska besvär.

Föreläsare: Margrete Holm, specialpedagog och handledare i Botkyrka kommun

Övriga medverkande:

Linnéa Lidskog, Barn och ungdomskoordinator på Equmenia
Marit Sjöström, Konsulent på Studieförbundet Bilda samt Funktionsinriktad musikterapeut.

Gratis för dig som är ledare inom Bilda eller Equmenia. Övriga 250 kr. Skriv i anmälan om du är ledare.

Anmälan senast 10 april www.bilda.nu/webbanmalan