Apg29 Året – en termin utomlands, en termin i Sverige – ett år för lärjungaskap.

Publicerat 

Apg29-året är ett år då du får möjlighet att lärjungatränas tillsammans med andra i olika utmanande miljöer. Det består av terminskurserna Apg29 och Apg29 Pionjär. Under hösten åker du utomlands med Apg29 och våren deltar man i Apg29 Pionjär.

De båda kurserna kan sökas separat, men Apg29 Pionjär är utformad för att fungera som en naturlig fortsättning på hösten utomlands.

Ansökan och antagning

För att ansöka till Apg29-året fyller du i ansökningsblanketten för den Apg29-skola du vill gå under hösten (Mexiko eller Thailand). Där kryssar du också i rutan för att du söker Apg29-året. Ansökan finns här. Du kommer bli kallad till intervju för Apg29-skolan och där får du mer information om Apg29-året.

Kontakt

Ellen Pettersson, kurskoordinator Apg29 Pionjär

076 138 44 20

ellen-p@hotmail.com

Carl-Johan Sävinger, kurskoordinator Apg29

073 048 27 28

carljohan.savinger@equmenia.se