Tips om kurs i stöd för barn och unga

Publicerat 
Vill du vara ett stöd för barn & ungdomar? Kom & inspireras!

Barn och ungdomar lever ständigt i utsatta livssituationer. Får de inte tillräckliga förutsättningar att klara av nuet och se med hopp på framtiden, kan det leda till psykisk ohälsa och till risk- och missbruk av olika slag. Hur uppmärksammar vi barn och ungdomar i behov av extra stöd? På vilka sätt kan vi vara stöd?

Hela Människan ger den 16-17 maj en kurs där du som ledare får inspireras att arbeta med dessa frågor. Anmälan och mer information hittar du på Hela Människans webbsida.