Från beroende till förtroende

Publicerat 

Equmenia har tillsammans med Hela Människan fått stöd från Stiftelsen Ansvar för framtiden, till ett arbete kring beroende. Det ska användas till att se hur vi kan arbeta med att hjälpa unga människor att upptäcka om de själva eller någon i dess omgivning är på väg in i ett felaktigt beroende. Arbetet ska också visa hur man som ledare kan och bör agera för att förhindra att unga hamnar i beroende av droger, spel, sex eller alkohol. Avsikten är att det ska skapas ledarutbildningar som hjälper ledare att arbeta med dessa frågor.