Tonårsverksamhet i Skårekyrkan

Publicerat 
equmenia_skarekyrkan_tonarI Equmenia Skårekyrkan finns ett tydligt mål med arbetet med och för ungdomar. De vill att alla ungdomar skall bli sedda med Guds kärleksfulla blick. Därför jobbar man utifrån visionen ”Någon mer skall bli sedd.” Barn och ungdomsverksamheten är en viktig del av Skårekyrkans liv.

Skåre är en liten villaförort utanför Karlstad och i ärlighetens namn så erbjuder inte Skåre så mycket när det kommer till aktiviteter för ungdomar. Att som Equmeniaförening då satsa på bra ungdomssamlingar varje fredagkväll är särskilt viktigt. De ser hur tonårsverksamheten i Skårekyrkan är en viktigt mötesplats för Skåre.

Ledarna för tonår är ett team på ca tio ledare som finns med under fredagssamlingarna. En viktig del i arbetet med ungdomssamlingarna är att skapa en god sammanhållning i ledargruppen. De har försökt att göra detta genom att under terminen bjuda in till mer informella samlingar där de äter mat tillsammans, ber och samtalar. Detta är en viktig del av att växa som ledare och uppleva att det är roligt att vara ledare.  

Varje termin skapar de gudstjänster som är utformade av ungdomar. Dessa gudstjänster kallas för ”FairPlay”. I dessa gudstjänster ligger fokus på att få ungdomarna att växa i sin tro genom att vara med och skapa och utforma gudstjänstens innehåll och uttryckssätt.

/Martin Karlsson, pastor