15 år i distrikt och region

Publicerat 

Läs Klas Johanssons inlägg om sina 15 år i tjänst i norra delen av Sverige.

IMG_8498_webb

God erfarenhet och goda möten

15 år i distrikt och region sätter sina spår. Jag är så oerhört tacksam för tiden i SMK Övre Norrlands distrikt och sedan Equmeniakyrkan Region Nord. Massor av goda erfarenheter och inte minst möten med fantastiska människor, unga och äldre, och församlingar. För att inte tala om alla dessa härliga resor genom vår vackra landsända (se bilden från en resa nu i december till Vilhelmina)!

Självklart har det också funnits tillfällen när allt inte varit frid och fröjd och det varit svårigheter och problem att brottas med. Men det är ytterst sällsynt att jag behövt stöta på människor som inte velat det goda eller sökt efter lösningar. Det mesta har vi hittat vägar genom i förtroende och omsorg.

Så jag vill bara enkelt och tydligt säga TACK för allt det förtroende som visats mig i de olika tjänster jag haft!

Även om jag nu bytt arbetsuppgifter och har min tjänst mer förlagd till det nationella kansliet i Alvik, så bor vi kvar i Norsjö och jag hoppas kunna dela olika sammanhang med er alla även i fortsättningen. Och i mitt hjärta finns ni ständigt och jag ber ofta om att vår Herre skall fortsätta leda och välsigna vårt gemensamma arbete.

Nu då?

Vad gör Klas idag, undrar en del? Mitt huvudsakliga arbete består i att ansvara för Equmeniakyrkans verksamhetsplan. Dess genomförande och uppföljning. I höst har en stor del av min tid även inneburit att arbeta med kommande verksamhetsplan som skall beslutas på kyrkokonferensen i maj. Jag har lett flera olika samtalsgrupper kring detta och sedan försökt sammanställa de tankar och åsikter som kommit fram. Just nu är vi i slutskedet av det arbetet.

Andra viktiga uppgifter är att samordna ledningsgruppens arbete och vara ett stöd till vår kyrkoledning. Det kan innebära att sitta i olika arbetsgrupper eller besök i församlingar och medarbetargrupper runt om i landet mm. Det blir sällan långtråkigt!

Närmast ligger en resa till de båda Kongoländerna, dit jag följer Bertil Svensson och Gerard Willemsen, tidigare och nuvarande internationelle koordinator, för ett besök hos våra systerkyrkor där. Det skall bli oerhört intressant och spännande att se den del av missionen som vi haft så stor del i under mer än hundra år.

Hälsningar

Jag önskar er alla Guds rikaste välsignelse och ber att mötet med Jesus Kristus gång på gång skall få förvandla mig, dig och världen till nytt liv!

/Klas