Bibelåret SVF

Publicerat 

Bibelåret på Södra Vätterbygdens folkhögskola är en möjlighet att fördjupa sin kunskap kring Bibeln. Här tar man upp frågor som bibelns tillkomst, vad de olika böckerna handlar om, vad som är dess övergripande tema är. Bibelåret ger redskap att läsa och tolka bibeln på egen hand och tillsammans med andra. Den innehåller flera ämnen som kan stärka ett ledarskap i bland barn, unga och vuxna i kyrkan. Personal från Equmenia medverkar i kursen ledarmetodik som ges under våren. I kursen ingår även studieresa till Mellanöstern. Läs mer