Glöd

Publicerat 

glodBoken Glöd – scouting på kristen grund riktar sig till alla scoutledare som är intresserade av frågor som rör scouting och kristen tro. Boken vill utmana ledarna att tänka nya tankar och reflektera över hur ledaren och kåren arbetar med kristen tro.

Ladda ner som PDF

Boken är ett fördjupningsmaterial som bygger på Scouternas program och finns till försäljning genom Scouternas webbshop. Boken är framtagen av Equmenia, Salt och KFUK-KFUM på uppdrag av Scouterna. Till boken finns också en studieguide som kan användas av ledargruppen. Studieguiden finns på Equmenias Materialbank.

Atle Svanberg på Equmenia har tillsammans med Arne Jamtrot varit projektledare för arbetet med boken. Han berättar att scoutkårer som arbetar på kristen grund länge har frågat efter ett material som går på djupet i hur man arbetar med tron i scouterna.

– Många ledare tycker att det är svårt att hålla andakt. Vi vill hjälpa dem att prata om det i ledargruppen, för att sedan också bli tryggare i att prata om tron med scouterna, säger han. Vi vill också peka på att scoutledarna gör ett väldigt bra kristet arbete redan i sitt sätt att se och möta scouterna. Allt hänger inte på andakten.

Varför gör då Scouterna en sådan här satsning? Arne förklarar:

– Scouterna som rörelse är religiöst obunden, men aldrig religiöst passiv. Andlig utveckling är ett av scoutings huvudsyften. Många kårer jobbar med det utifrån en kristen livssyn och därför var det naturligt att göra ett fördjupningsmaterial för dem. Det betyder inte att alla kårer måste jobba så.

Innehållet är uppdelat i fem delar. Första delen lyfter frågan om vad målet med scouting är och hur man kan se på det ur ett kristet perspektiv. Boken sätts in i sitt sammanhang med det förbundsgemensamma scoutprogrammet.

Kapitel två reflekterar över vad det innebär att vara scoutledare i en kår som arbetar på kristen grund, och hur ledaren själv kan utmanas att växa i tro.

Kapitel tre handlar om scouten, om barns och ungas religiösa utveckling och hur scoutledarna kan hjälpa scouterna att söka och utveckla sin tro.

I kapitel fyra lyfts andakten fram. Här ställs frågor som vad är en andakt? Är den frivillig? Hur planerar jag en andakt och hur håller vi ihop andakt och aktivitet? Utöver detta presenteras också Scoutens bön som biskop emerita Caroline Krook skrivit, och många idéer om hur andakten kan utformas.

Kapitel fem fokuserar på förhållandet mellan församlingen och scoutkåren, hur detta kan utvecklas och hur man kan arbeta med scoutgudstjänsten.