Gudstjänst med söndagsskolan

Publicerat 

Det är första advent. En dag som i många kyrkor präglas av mycket folk och stämningsfull sång och musik. På landet utanför Vårgårda ligger Tåstorp. Denna söndag fylls kyrkan mer och mer och innan gudstjänsten börjar är det fullsatt. En bit in i gudstjänsten reser sig en person upp . Hon är en av församlingens söndagsskollärare. Hon tar en mikrofon och börjar fundera på det här med gudstjänst. Hon skulle vilja göra en gudstjänst, men hur? Några andra ledare ansluter och tillsammans funderar de på vad en gudstjänst kan tänkas innehålla. De bestämmer sig för att försöka göra en, men då måste alla hjälpas åt. De frågar barnen som sitter i bänkarna om de vill vara med? Det vill de. 24 barn i åldrarna 3-13 år reser sig och går tillsammans med ett gäng söndagsskollärare iväg för att göra och fira en egen gudstjänst.

Gudstjänsten ska innehålla sång, bön och en bibelberättelse i form av ett drama. Barnen får välja vilken grupp de vill vara med i och vad de vill göra. Till detta behövs också några barn som vill leda gudstjänsten, planera ordningen och presentera vad som ska hända när.

Barnens gudstjänst, precis som de vuxnas, handlar om när Jesus rider in i staden Jerusalem på en åsna. Det här kan man läsa om i Matteusevangeliet i bibeln, kapitel 21 verserna 1-11.

De barn som väljer sång och musik väljer själva vilka sånger som ska sjungas och under gudstjänsten får de vara med och leda de andra i sångerna. Gruppen som ansvarar för bönen förbereder en bricka med värmeljus och tillsammans skriver de två böner som de äldsta barnen sedan ber och läser upp under gudstjänsten. Dramagruppen övar och förser sig med rekvisita för att på ett inlevelsefullt och engagerat sätt gestalta bibelberättelsen för sina kompisar.

Lea tre år kommer glad hem till sina föräldrar och berättar:

– Idag har jag minsann varit på bönegrupp i kyrkan!

Lea tyckte att det var roligt att få vara med de äldre barnen. Hon var stolt över att ha fått stå där framme framför alla andra och över att på ett konkret sätt fått vara med och bidra i gudstjänsten.

Tillsammans skapade barnen och söndagsskollärarna en fantastisk gudstjänst som flera av dem kommer minnas länge.