Uppskatta och skäm bort!

Publicerat 

En gång per termin arrangerar Equmenia Nord en mötesplats som kallas ”Formation”. I Equmenia Nord fanns det en längtan och ett behov av att unga vuxna skulle få mötas regelbundet. Ur detta föddes idén om ”Formation”. En bibelhelg och mötesplats just för unga vuxna där de får möjlighet att växa i sin tro, som lärjungar och som människor.

–Vi ville skapa en yta för de som inte har så många andra tillfällen att träffa andra kristna i samma ålder. Det är viktigt att inte alltid vara ledare i första hand, som många är, utan att själva få undervisning och möjlighet att dela livet, tron och bönen med varandra, säger Marta Karlsson, föreningsutvecklare i Equmenia Nord.

Hon berättar vidare om den goda respons de fått efter dessa helger. Gemenskapen både i lek och i allvar har varit betydelsefull. Samtalen om tron och livet, att få utmanas och fördjupas och att få tillfälle att be med och för varandra har särskilt uppskattats.

Marta vill gärna uppmuntra andra att satsa på denna åldersgrupp. Hon menar att det egentligen bara är att bestämma datum och köra på. Bjud in någon som undervisar och ge mycket utrymme till samtal och gemenskap.

–Låt också de som kommer få känna sig uppskattade och lite bortskämda!