Väven – trådar som bygger ett tonårsarbete

Publicerat 

vavenVäven har två delar. En första del som rymmer samlade erfarenheter och forskning runt ungdomars situation, att forma sitt arbete runt en vision och en tilltro till tonåringars förmåga att bidra med sina gåvor och förmågor. Dessa delar bygger upp ett grundmönster, en väv utifrån vilken en terminsplanering kan göras.

Den andra delen är ett konkret upplägg för tonårsarbete med planering, andaktsförslag, tävlingsupplägg och allt annat som behövs för att med ytterst få justeringar kunna användas en termin i församlingens tonårsarbete.

Ladda ner som PDF

Författarna:

Julia Carlsson har goda erfarenheter både som deltagare och som ledare i missionskyrkans arbete i Vännäs.

Jonas Lundkvist har många års erfarenhet av arbete med barn och unga, både i tjänst för Equmenia och i församling.