Glöd, studieguide

Publicerat 

glod_studieguideStudieguiden är framtagen av Equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet i boken Glöd – scouting på kristen grund.

Studieguiden innehåller material för sju träffar à två studietimmar:

1 Målet med Scouting (s 14–23)
2 Ledaren (s 25–33)
3 Scouten (s 36–49)
4 Andakten (s 52–88)
5 Bön och sång i scouterna (s 76–86)
6 Församlingen (s 91–97)
7 Scoutgudstjänsten (s 98–103)
Frågor, övningar och antal träffar är endast förslag. Det är viktigt att ni själva bestämmer hur ni vill lägga upp er studiecirkel. En lämplig gruppstorlek är 5–9 personer, dock minst tre. Är man fler kan det vara bättre att ha två cirklar för att det ska bli ett fruktbart samtal.

Information om hur ni anordnar en studiecirkel utifrån Glöd hittar ni på www.bilda.nu/scout eller genom att kontakta ditt lokala Bildakontor.

Ladda ner som PDF