Välkommen Carin Dernulf till jobbet som ny generalsekreterare för Equmenia!

Publicerat 
Carin Dernulf är ny på jobbet som generalsekreterare på Equmenia sen drygt en vecka tillbaka. Hon har bekantat sig med det nationella kansliet och börjat komma in i alla skåp och hittat till var man kan få sig lite the till fikat. Men trots hon är ny på jobbet så är hon inte alls ny i equmeniasammanhang. Under många år har hon varit huvudtalare på Hönökonferensen som är vår rörelses största mötesplats.

Var kommer du ifrån?

Jag hade aldrig tänkt tanken att jobba inom kyrkan men upplevde att vägen på något sätt valde mig. Jag stretade emot flera år. Men upplevde att det var min väg i livet. I backspegeln har allt fallit på plats. Jag har alltid älskat att samtala med människor om livet och höra deras livsberättelser. Det ingår i min person.


Jag har varit föreståndare i åtta år i Centrumkyrkan i Sundbyberg här i Stockholm. Egentligen är jag beteendevetare/personalvetare i grunden. Sedan blev det att jag jobbade som ungdomsledare i fyra år innan jag blev föreståndare.


Vad lockade dig med detta jobb?

Jag har alltid brunnit för unga människor och frågor som rör dem. Också som föreståndare såg jag till att fortsätta möta ungdomar bla genom att åka på läger. Trots att jag är äldre nu så känner jag att jag har lätt att relatera till unga människor. Det är den unga generation som är framtiden, det driver mig. Det är akut för kyrkan att skapa en kyrka som håller för hela livet. Detta är en känslig ålder då vi tappar många.


Varför behövs Equmenia i Sverige idag?

För att fånga upp det behovet som finns att prata om existensiella frågor. En plats där man får växa till ande, kropp och själ. En plats där alla är välkomna, en trygg hamn dit man kan söka sig och som tar unga på allvar. Jag tror nämligen att vi måste våga lyfta alla frågor, på riktigt. Att man kan prata om allt i en trygg och sund miljö, alltifrån sexualitet till föräldrar som skiljer sig. Och att unga får finnas till för andra unga i sin närmiljö.


Den ungdomsgrupp jag startade i vår kyrka bestod av både kristna ungdomar och ungdomar som inte hade någon bakgrund i kyrkan. Det berikar att man tycker olika, att man kan få brottas med frågor tillsammans. Jag såg hur mycket gjorde med oss alla, att det var en öppen grupp.


Vad drömmer du om att få vara med och bidra?

Jag drömmer om att kyrkan ännu mer ska komma igång att finnas till för vår omvärld -att det inte bara ska vara fina ord. Att vi ska bli en aktör att räkna med, genom att bryta fördomar och sänka trösklarna så att människor ska känna att de platsar oavsett vilka de är och var de kommer från.


Jag brinner för att vara med och få kyrkan att kännas relevant också för de som i nuläget känner att den inte angår deras liv.

Fakta

Carin Dernulf

Aktuell: Ny generalsekretrare på Equmenia

År: 38

Från: Göteborg, bor i Stockholm