Publicerat 

Växa som ledare

Under 2017 och 2018 genomför Equmenia en stor ledarutbildning, Växa som ledare. Den vänder sig till alla ledare inom Equmenia. Här ska scoutledaren, Pulsledare, tonårsledare, ja alla ledare få något till sig. Den ska ge något till den som är på väg in i en ledaruppgift liksom den som varit ledare i många år.

 

GÅVOTEST

I utbildningen kommer du att få:

  • Lära sig mer om att vara ledare
  • Möta andra ledare och ta del av deras erfarenheter
  • Se hur man i ledargruppen tar vara på varandras kompetenser och gåvor.
  • Hjälp att skapa bra samarbete i ledargruppen.
  • Redskap att forma en verksamhet som hjälper barn och unga att växa i tro.
  • Fira andakt med andra ledare.
 

 

Utbildningen omfattar tre dagar och sker på fem olika platser. Varje dag har sitt tema.

DAG 1 HÖST 2017
Tema: Leda sig själv
ATT VARA LEDARE UTIFRÅN SINA GÅVOR, FÖRMÅGOR OCH ENGAGEMANG

För att leda andra behöver jag lära känna mig själv, min väg, min tro och mina val i livet för att leva trovärdigt.

Jesus sa ”På frukten ska trädet kännas”. Målet för ett fruktträd är att det ska bära frukt. Så är det också med en ledaruppgift. Men för att fruktträdet ska bära frukt finns vissa grundförutsättningar. På samma sätt finns det några grunder i ledaruppdraget.

Den första dagen av Växa som ledare handlar om vad som är grunden för det kristna ledarskapet. Ledaruppdraget börjar i relationen till Gud och oss själva. Vi får ta vara på de gåvor och förmågor vi bär. Vi inspireras av Jesu ledarskap där fokus ligger i att man bygger relationer som skapar växt och utveckling hos deltagarna.

Innehåll

– Ta vara på min berättelse och bjuda Jesus med i vandringen
– Leda likt Jesus med hjärtat, huvudet och händerna
– Att gå i takt med sig själv och Gud
– Bli en hållbar och växande ledare

Dagsprogram
9 30 Fika
10 00 Andakt och introduktion
10 40 BIBELPASS:  Guds berättelse om oss
11 30 KURSPASS: Att gå i takt med sig själv och Gud
12 30 Lunch
13 30 KURSPASS: Tjänande Ledarskap
14:15 KURSPASS: Att växa som ledare
15 00 Fika
15 30 Personliga berättelser: Så har jag fått växa som ledare
16 30 Summering
16 45 Andakt med sändning

Umeå

Plats: Betelkyrkan Umeå
Dag: 14 okt
Sista anmälan: 5 okt

Gå till event

Gävle

Plats: Betlehemskyrkan Dag: 23 sep Sista anmälan: 14 sep

Gå till event

Örebro

Plats: Betelkyrkan Örebro Dag: 30 sep Sista anmälan: 24 sep

Gå till event

Växjö

Plats: Equmeniakyrkan Växjö
Dag: 23 sep
Sista anmälan: 14 sep

Gå till event

Alingsås

Plats: Equmeniakyrkan Alingsås
Dag: 14 okt
Sista anmälan: 5 okt

Gå till event

 

DAG 2 VÅR 2018
Tema: Leda tillsammans
ATT FORMA ETT LEDARENGAGEMANG SOM BYGGER PÅ DET GEMENSAMMA

10/3 Örebro
17/3 Gävle & Växjö
24/3 Umeå & Alingsås

Församling handlar om att leva och leda tillsammans utifrån missionsuppdraget och dra in så många som möjligt i engagemang, mening och delaktighet. Ledarskap handlar om att ge plats för andra.

Att vara ledare handlar alltid om att stå i relation med andra. Oavsett om man är körledare, scoutledare, konfirmandledare så möter man andra människor. I många ledaruppgifter ska man även samverka med andra ledare.

I den andra dagen handlar det om hur vi är ledare tillsammans med andra. Utgångspunkten är vårt gemensamma berättelse och uppdrag som församling. Utifrån uppdraget handlar kristet ledarskap om att skapa engagemang, delaktighet och leda tillsammans med andra.

Innehåll:

– Att leda utifrån kyrkans uppdrag
– En gränsöverskridande gemenskap
– Vision och team
– Rekrytering och engagemang

 

 
DAG 3 HÖST 2018
Tema: Leda verksamhet
ATT SKAPA EN VERKSAMHET MED EN SAMMANHÅLLANDE RÖD TRÅD.

29/9  Stockholm, Gemensam för alla.

Uppdraget bland barn och unga delas genom Bibelns berättelser och våra vittnesbörd, relationer som går på djupet, möten med Gud och delaktighet.

Ledaruppdraget är att leva och leda utifrån kyrkans uppdrag bland barn och unga på bästa sätt. Därför behöver man konkreta pedagogiska verktyg som får barn och unga att växa i sin tro och i sina liv.

I den tredje dagen handlar det om hur vi kan skapa mål i verksamheten genom de fyra ledorden i Växa i tro-planen. Dessa är berättelser, relationer, upplevelser och delaktighet. Vi kommer att inspireras att ta konkreta steg kring ledorden genom våra mötesplatser bland barn och unga.

Innehåll:
– Dela Bibeln och våra berättelser bland barn och unga
– Forma kärleksfulla och inkluderande relationer
– Ge utrymme för Gudsgemenskap
– Verksamhet som präglas av delaktighet


I utbildningen medverkar bland annat

Carin Dernulf, Ludvig Essebro, Linnea Lidskog, Magnus Sternegård, Johanna Buller, Ola Rikner, Sofia Camnerin, Lasse Svensson, Elaine Lindblom, Ola Bojestig.  Moa Forsling, John Ahlström, Evelina Boberg, Skander Kurtin, Ida Hennerdal, Henric Götefelt, Maja Floberg, personal Equmenias regioner med flera.

Samtliga deltagare kommer att få Equmenias nya ledarbok, Växa som ledare.

Equmenia står för utbildningen men tar en avgift för fika och mat. Två fika och en lunch/dag.

Kostnad

Dag 1 & 2 – 400:-
Dag 1,2 & 3 – 575:-
Dag 3 – 250:- för de som efteranmäler sig till denna dag. Om plats finns kommer nya deltagare att erbjudas plats.

Anmälningsavgiften faktureras i samband med första kursdagen och återbetalas inte om man uteblir vid dag 2 eller 3. Däremot kan plats överlåtas till annan person.

Kontakt

Projektledare: Stina Hjelm
stina.hjelm@equmenia.se

För frågor kring anmälan:
Joakim Lundqvist
joakim.lundqvist@equmenia.se