Publicerat 

Trygga Möten

Trygga Möten är en utbildning på ca 2-3 timmar som handlar om att förhindra att barn och unga utsätts för övergrepp. Kursen kan genomföras i föreningen som en ledarkväll, utbildningsdag eller enskilt via webben. I en Trygga Möten-kurs tar man bland annat upp vad som menas med ett övergrepp, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i föreningen, vad man gör om ett barn berättar att det är utsatt för övergrepp och om man kan se om ett barn är utsatt för övergrepp. Kursen är obligatorisk för alla scoutledare och ska genomföras vart tredje år.

Föreningar som vill genomföra Trygga Möten-kursen på hemmaplan kontaktar i första hand föreningsutvecklaren vid respektive region.

Webbkurs

En webbkurs kan du behöva gå…

  • Om du ska vara ledare på sommarens jamboree och behöver Scouternas intyg på att du har gått Trygga Möten.
  • Om du går en Ska´ut-utbildning.
  • Om det har gått tre år sen förra gången du gick Trygga Möten och du behöver förnya ditt intyg.
  • Om du inte har möjlighet att gå en live-utbildning.

Equmenias scoutledare som ska gå Trygga Möten som webbkurs behöver en inloggning för att få tillgång till kursen och få intyg. Det går till så här:

Kårchefen behöver maila Scouterna vilka ledare som ska gå Trygga Möten på webben. Du mailar då en lista till webbkurs@scouterna.se som innehåller följande:

  1. Din Equmeniaförenings föreningsnummer som du hittar här
  2. Ledarens förnamn och efternamn
  3. Ledarens e-postadress

Gör gärna detta en vecka innan ni ska gå kursen så Scouterna hinner ge er tillgång till webbkursen.

 

Logga in på webbkursen

När detta är gjort kommer alla scoutledare som ska gå kursen få ett email från Scouterna med inloggningsinformation. Kursen finns på denna sida: http://scouterna.luvit.se/luvitportal

När du är inloggad kan du välja att gå webbkursen eller bara göra testet.

Intyg

Når du har gjort testet får du ett intyg till din mailadress. Detta intyg är giltigt i tre år.

Equmenias föreningskurser i Trygga Möten

Vid sidan av webbkurser fortsätter Equmenias föreningsutvecklare att hålla föreningskurser i Trygga Möten för både scouter och icke-scouter. Ledare som inte är scouter får ett Equmenaintyg som utfärdas av kursledaren. Det intyget är giltigt inom Equmenia. För scoutledare gäller att man behöver göra testet på webben för att få Scouternas intyg.

 

Medlemskap

Alla scoutledare som går Trygga Möten ska vara medlemmar av en Equmeniaförening som rapporterar sina scouter till Equmenia.