Publicerat 

Ska’ut

Skaut logga svartvitDu som är, eller vill bli ledare, missa inte chansen att vara med om en upplevelse som kommer att sätta prägel på resten av ditt scoutliv! På Ska’ut får du göra saker med andra ledare i din egen ålder och få vänner för livet. Tusentals ledare har passerat Ska’ut och pratar du med någon av dem kan de garantera att detta är inget du bör missa.  Många säger att Ska’ut är ett oförglömligt minne. Nu är det din tur!

Ska’ut är Equmenias grundläggande scoutledarutbildning som riktar sig till scouter och ledare från 16 år. Du kan vara eller vill bli ledare i Spårarscout, Upptäckarscout, Äventyrarscout, Utmanarscout eller Roverscout. Ska’ut är en grundutbildning där du i en patrull jobbar med både praktik och teori. I patrullen får du leva friluftsliv, gå på hajk, fundera kring livsfrågor, Bibeln och ledarskap. Du får också jobba med miljö- och internationella frågor och hantverk. Ska’ut ger dig spännande upplevelser och du gör många nya upptäckter.

Ska’ut är upplagd i tre delar, grön, gul och blå del och dessa hålls vanligtvis under loppet av ett år. De olika delarna bygger på varandra. Därför är en viktig del i kursens upplägg och pedagogik att kursdeltagarna går kursdelarna i rätt ordning. Man börjar alltid med den Gröna delen, för att sedan fortsätta i sin patrull genom Gul och Blå del.

Foto Peter Karlbom. Ska'ut-kurs på Åsengården i Region Väst.
Ska’ut-kurs på Åsengården i Region Väst. Foto: Peter Karlbom.

Ska’ut kurserna arrangeras på regionsnivå. Regionerna planerar, bjuder in och genomför kurserna utifrån ett kursmaterial som är gemensamt för Equmenia i hela Sverige. Efter varje del får man ett märke. När man har genomfört Grön, syr man på det gröna märket. När man är klar med Gul, syr man på detta och tar av det gröna etc. När man har genomfört alla tre delarna har man bara en blå pin eller märke. Kursmaterialet och märken köps via scoutshoppen av kursledarna.

Equmenias scoutstag uppmanar alla Ska’ut-team att ackreditera sina handledare i enlighet med Scouternas system.

Grön del

En veckas friluftsliv där du arbetar med lägerarbeten, primitiv matlagning, Ska’ut-verkstad med hantverk, friluftsteknik, testar ledarskap, har bibelstudier mm.

Grön del är den första delen av tre och ligger vanligtvis på sommaren där vi är ute. När man kommer delas man in i patruller som man sedan kommer att jobba i under hela kursen. Varje patrull får också handledare. De kommer att vara med patrullen under alla tre delarna.

Grön dels målsättning är att ge dig kunskaper och insikt i frågor om ledarskap, kristen tro och kristet liv, friluftsteknik, miljö och projektarbete.

Ni kommer under veckan göra många olika saker. Det kan vara allt från att hitta med karta och kompass, komma upp i en kanot som kantrat, hissa och vika en flagga, bygga kök och laga god mat tillsammans. Kvällarna tillbringar vi runt lägerelden, med att läsa loggbok och sjunga tillsammans.

Patrullen är i centrum under den gröna delen.

Gul del

Inomhuskurs med vissa utepass. Vi friskar upp kontakterna från Grön del och jobbar med ledarskap, internationella funderingar, Equmeniascouts arbetssätt, projekt- och andaktsmetodik, planering av Blå del m.m.

Gul del i Ska’ut-utbildningen tillbringas gärna på någon lägergård i distriktet under hösten eller tidig vinter. Patrullen tillbringar tid inomhus där man har föreläsningar, diskussioner och uppgifter.

Målsättningen är att ge dig kunskap och insikt i frågor om människosyn, barns utveckling, ledarskap, projektarbete, programuppbyggnad, scoutings grund, kristen tro och kristet liv.

Varje kväll träffas man i patrullen för att ha en gemensam andakt, som några av patrullmedlemmarna har planerat själva.

Under och efter Gul del funderar och planerar man i patrullen hur man vill genomföra hajken i Blå del.

Blå del

Du får använda det du lärt dig under Grön och Gul del när patrullen genomför en egenhändigt planerad hajk. Kanske vandring, cykel eller kanot och/eller ett projekt inom samhälle, miljö eller friluftsliv…

Blå del är en hajk som genomförs under våren på det sätt som patrullerna tillsammans har planerat.

Blå vill ge deltagarna möjlighet att tillämpa kunskaper från Grön och Gul och ge en praktisk erfarenhet av att vara ledare. Kursen sker i projektarbetets form och ska vara en sammanfattning av hela Ska’ut-utbildningen.

Patrullerna startar sin hajk från olika utgångpunkter och samlas efter några dagar på en gemensam plats för alla. Hur man tar sig dit varierar. Det kan t.ex. vara paddling, cykling, vandring eller häst & vagn. Väl framme genomför patrullen ett endagsprojekt tillsammans.

Kursen avslutas med att alla får det blå Ska’ut-märket att fästa på skjortan som tecken på att man nu är färdig med utbildningen.

Med ett visst mått av vemod skiljs man sedan åt, men många kommer naturligtvis fortsätta att träffas, om inte annat på läger, ledarhajker, eller som en del väljer att göra, att ordna ytterligare hajker på egen hand. Efter Ska’ut har man fått många vänner för livet.

Ska’ut-kurser 2016/2017. Välj den som passar dig bäst!

Equmenia Nord
Grön del: 7 – 14 augusti 2016
Gul och Blå del arrangeras under 2017

Equmenia Mitt
Ingen egen kurs under 2016/2017. Deltagare och handledare hänvisas istället till Equmenia Stockholms kurs

Equmenia Svealand
Grön del: 18 – 23 juli 2016 på Ladtjärnstorp
Gul del: 2 – 6 januari 2017
Blå del: 24 – 28 maj 2017

Equmenia Stockholm
Grön del: 7 – 13 augusti 2016 på Näset, Skräddartorp
Gul del: 2 – 6 november 2016
Blå del: 25 – 28 maj 2017, på Näset, Skräddartorp

Equmenia Öst
Grön del: 25-31 juli 2o16, Mor Lisas stuga öster om Vaggeryd.
Gul del: 3-5 nov 2016, Långserumsgården, öster om Vaggeryd.
Blå del: 25-28 maj 2017, någonstans i regionen.
Hemsida

Equmenia Väst
Grön del: 23 – 30 juli 2016, på Åsengården Vänga
Gul del: 2 – 6 november 2016
Blå del: 24 – 28 maj 2017

Equmenia Syd
Grön del: 18 – 23 juni 2016