Ledning

Carin Dernulf

Generalsekreterare

08-58 00 32 31

076-505 32 31

Joakim Lundqvist

Bitr. generalsekreterare

08-58 00 32 30

Magnus Sternegård

Bitr. generalsekreterare/ barn- och ungdomskoordinator

08-58 00 32 22

076-505 32 22

Koordinatorer

Magnus Sternegård

Bitr. generalsekreterare/ barn- och ungdomskoordinator

08-58 00 32 22

076-505 32 22

Linnéa Lidskog

Barn- och ungdomskoordinator

08-58 00 32 25

076-505 32 25

Ola Rikner

Barn- och ungdomskoordinator

08-58 00 32 20

076-505 32 20

Henric Götefelt

Internationell koordinator

08-58 00 32 35

076-505 32 35

Sara Stignäs

Idrottskoordinator

08-58 00 31 16

076-505 31 16

Jakob Hanberger

Idrottskoordinator

08-58 00 32 26

076-505 32 26

Samuel Hummerdal

Idrottskoordinator och fundraising

08-58 00 32 23

076-505 32 23

Atle Svanberg

Scoutkoordinator

08-58 00 32 41

076-505 32 41

Lena Ericsson

Scoutkoordinator/ barn- och ungdomskoordinator

08-505 32 24

076-505 32 24

Johan Lindgren

Tjänstledig Internationell koordinator

Karin Andelius

vik. Koordinator för kreativa uttryck

070-734 74 99

Karin Kihlström

vik. koordinator för kreativa uttryck

070-170 26 27

Carl-Johan Sävinger

Koordinator Apg 29

073-048 27 28

Kommunikation

Rebecca Miana Crosson

Kommunikationsansvarig

08-58 00 32 11

076-505 32 11

Unni Jonsson

 

vik. Regional kommunikatör

076-505 31 17

Linnea Hjelm

Grafisk formgivare

08-58 00 32 14

076-505 32 14

Kajsa Hällegårdh

Tjänstledig regional kommunikatör

Föreningsservice

Anders Kastemyr

Administratör regioner

08-58 00 33 11

Kristina Engberg

Kanslist

08-58 00 32 12

Maria Melin

Föreningsstrateg/ Regionsamordnare, Equmenia Mitt

070-771 43 84

Ekonomi

Cecilia Bergliden

Ekonomiansvarig

08-58 00 31 18

George Olvik

Insamlingsansvarig

08-58 00 31 35

Projekt

Helena Wiberg

koordinator Ungdomsledarutbildningen

Anna Karin Herngren Wirdheim

Projektledare Suntprat

08 – 58 00 32 17

Liselotte Spåre

Ansvarig för KonfaS
Region Syd
070-729 50 44

Regioner

Sayuri Kikuchi

Regionsamordnare, Equmenia Nord

073-81 80 555

Marta Karlsson

Föreningsutvecklare, Equmenia Nord

070-678 72 61

Maria Melin

Föreningsstrateg/ Regionsamordnare, Equmenia Mitt

070-771 43 84

Niklas Björklund

Föreningsutvecklare, Equmenia Mitt

070-415 40 75

Anja Wändal

Föreningsutvecklare, Equmenia Svealand och Equmenia Väst
070-217 46 33

Tina Eriksson

vik. regionsamordnare
Equmenia Svealand

070-676 51 66

Jonas Lundkvist

Projektanställd, Equmenia Svealand

073-028 86 23

Hanna Enbom

Regionsamordnare, Equmenia Stockholm

073-074 86 08

AnnaSara Dahlén Gotting

Föreningsutvecklare, Equmenia Stockholm
073-622 48 13

Skander Kurtin

Regionsamordnare Equmenia Väst

076-947 54 10

Mikael Nilsson

Föreningsutvecklare, Equmenia Väst

070-710 61 72

Christer Gustafsson

Regionsamordnare, Equmenia Öst

070-254 65 85

Lovisa Hall

Vik. föreningsutvecklare, Equmenia Öst
070-436 07 32

Ida-Maria Brengesjö

Föräldraledig. Föreningsutvecklare, Equmenia Öst

076-357 26 85

Joakim Stenmo

Regionsamordnare/ föreningsutvecklare, Equmenia Syd

070-733 55 49

Styrelse

Ludvig Essebro

Ordförande

0765053234

08-58003119

Kim Lillskog

Vice ordförande

Mattias Persson

Styrelsen

Maria Linder

Styrelsen

Jacob Jobrant (fd Rehn)

Styrelsen

Peter Karlbom

Styrelsen

Malin Fritzon

Styrelsen

Inez Kristensson

Styrelsen