Ledning

Carin Dernulf

Generalsekreterare

08-58 00 32 31

076-505 32 31

Joakim Lundqvist

Ordförande

08-58 00 32 30

Magnus Sternegård

Bitr. generalsekreterare/ barn- och ungdomskoordinator

08-58 00 32 22

076-505 32 22

Koordinatorer

Magnus Sternegård

Bitr. generalsekreterare/ barn- och ungdomskoordinator

08-58 00 32 22

076-505 32 22

Linnéa Lidskog

Barn- och ungdomskoordinator

08-58 00 32 25

076-505 32 25

Ola Rikner

Barn- och ungdomskoordinator

08-58 00 32 20

076-505 32 20

Johan Gren

vik. Idrottskoordinator

08-58 00 32 23

076-505 32 23

Sara Stignäs

Idrottskoordinator

08-58 00 31 16

076-505 31 16

Jakob Hanberger

Föräldraledig Idrottskoordinator

Samuel Hummerdal

Föräldraledig

Idrottskoordinator

Anja Wändal

Scoutkoordinator/ föreningsutvecklare, Equmenia Svealand
tjänstledig från Equmenia Väst
070-217 46 33

Atle Svanberg

Föräldraledig

Scoutkoordinator

Caroline Staf

Vik. Scoutkoordinator

08-58 00 32 41

076-505 32 41

Lena Ericsson

Ansvarig projektledare Riksstämman

08-505 32 24

076-505 32 24

Ida Hennerdal

Internationell koordinator

08-58 00 32 35

076-505 32 35

Johan Lindgren

Tjänstledig Internationell koordinator

Karin Andelius

vik. Koordinator för kreativa uttryck

08-58 00 31 94

070-734 74 99

Karin Kihlström

vik. koordinator för kreativa uttryck

070-170 26 27

Marta Vassegård

Föräldraledig Koordinator kreativa uttryck

Carl-Johan Sävinger

Koordinator Apg 29

073-048 27 28

Föreningsservice

Anders Kastemyr

Administratör regioner

08-58 00 33 11

Kristina Engberg

Kanslist

08-58 00 32 12

Maria Melin

Föreningsstrateg/ Regionsamordnare, Equmenia Mitt

070-771 43 84

Rangela Kolback

Administratör regioner

070-488 29 10

Kommunikation

Unni Jonsson

Vik. kommunikatör

08-58 00 32 11

076-505 32 11

Linnea Hjelm

Grafisk formgivare

08-58 00 32 14

076-505 32 14

Rebecca Miana Crosson

Föräldraledig kommunikationsansvarig

 

Kajsa Hällegårdh

Tjänstledig regional kommunikatör

Ekonomi

Cecilia Bergliden

Ekonomiansvarig

08-58 00 31 18

George Olvik

Insamlingsansvarig

08-58 00 31 35

Projekt

Anna Karin Herngren Wirdheim

Henric Götefelt

Projektledare asyl och migration

Regioner

Sayuri Kikuchi

Regionsamordnare, Equmenia Nord

073-81 80 555

Marta Karlsson

Föreningsutvecklare, Equmenia Nord

070-678 72 61

Maria Melin

Föreningsstrateg/ Regionsamordnare, Equmenia Mitt

070-771 43 84

Niklas Björklund

Föreningsutvecklare, Equmenia Mitt

070-415 40 75

Anders Bernspång

Regionsamordnare, Equmenia Svealand

070-967 91 67

Anja Wändal

Scoutkoordinator/ föreningsutvecklare, Equmenia Svealand
tjänstledig från Equmenia Väst
070-217 46 33

Jonas Lundkvist

Projektanställd, Equmenia Svealand

073-028 86 23

Hanna Enbom

Regionsamordnare, Equmenia Stockholm

073-074 86 08

Skander Kurtin

Regionsamordnare Equmenia Väst

Mikael Nilsson

Föreningsutvecklare, Equmenia Väst

070-710 61 72

Peter Karlbom

vik. Föreningsutvecklare, Equmenia Väst/ Styrelsen

Christer Gustafsson

Regionsamordnare, Equmenia Öst

070-254 65 85

Ida-Maria Brengesjö

Föreningsutvecklare, Equmenia Öst

076-357 26 85

Joakim Stenmo

Regionsamordnare/ föreningsutvecklare, Equmenia Syd

070-733 55 49

Liselotte Spåre

Ansvarig för KonfaS
Region Syd
070-729 50 44

Styrelse

Joakim Lundqvist

Ordförande

08-58 00 32 30

Kim Lillskog

Vice ordförande

Mattias Persson

Styrelsen

Maria Linder

Styrelsen

AnnaSara Dahlén Gotting

Styrelsen

Jacob Carlbäcker

Styrelsen

Ludvig Essebro

Styrelsen

Jacob Jobrant (fd Rehn)

Styrelsen

Peter Karlbom

vik. Föreningsutvecklare, Equmenia Väst/ Styrelsen