Publicerat 

Om Equmenia

Om Equmenia

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia vill även lägga en grund för att tron på Jesus leder till handlingar som blir till välsignelse för andra. Det är därför som Equmenia finns till.

Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar med 19 300 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och bönegrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.

På hösten varje år samlas ombud från Equmenias lokala föreningar till Riksstämman, Equmenias högsta beslutande organ. Riksstämman utser en styrelse och beslutar vad Equmenia som organisation skall jobba med under året som kommer. Arbetet utgår från dessa ord:

Gemenskap:

Equmenia vill vara med och forma lokala gemenskaper runt om i Sverige där barn och unga får känna att de är välkomna, blir sedda och får bidra med det som är deras gåvor och erfarenheter.

Lärjungaskap:

Att vara lärjunge är att välja att följa någon och låta livet påverkas därefter. Equmenia vill följa Jesus och låta val och värderingar påverkas av Honom. Vi vill genom det bli till välsignelse för varandra, andra och hela skapelsen.

Kärlek:

Jesus har sagt att Gud är kärlek. Equmenia vill skapa miljöer där människor får möjlighet att öva sig i att se och ta emot den kärleken, men också att ge den vidare. Equmenia vill leva med ett stort socialt engagemang för människor nära och långt borta och för frågor om miljö och rättvisa.

Växande:

I Jesus Kristus finns något unikt som fler bör uppleva och dela. Därför vill Equmenia leva öppna så att fler kan få bli del av gemenskapen med alla sina olikheter och gåvor.

Equmenia som rörelse finns för att vi tillsammans kan göra något som inte varje lokal förening eller enskild medlem skulle kunna göra själva. Det betyder att Equmenia förutom allt lokalt arbete i Sverige har kontakt och utbyten med kristna runt om i världen och kan mötas på större mötesplatser runt om i landet. Inom Equmenia byts erfarenheter som gör att scouter och körer, tonårssamlingar och idrottsgrupper, söndagsskola och studentarbete får fortsätta att utvecklas år efter år.

Har du frågor?
Kontakta gärna Equmenia på: info@equmenia.se

vardeord