Publicerat 

Medlemsrekrytering

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Och det vill vi fortsätta att vara! Därför pågår just nu medlemsrekryteringskampanjen: Poängen med Equmenia.

medlemsrekrytering_sammanfattning

Kampanjen går ut på att antalet medlemmar 2016 i en förening kommer att jämföras med antalet medlemmar 2015. Antalet ökade medlemmar innebär att föreningen samlar poäng. Dessa poäng kommer efter kampanjens slut att omvandlas till en summa pengar att handla för i Equmenias nya webbshop. Jämförelsen och uträkningen av prissumman kommer att göras av personal på Equmenias nationella kansli och redovisas i mars 2017 när statistiken i Repet är färdigställd.

För att delta i medlemsrekryteringskampanjen finns vissa regler:
  • Kampanjen innefattar bara de föreningar som använder medlemsregistret Repet. (För föreningar som inte är anslutna till Repet delas det ut poäng som föreningen kan tillgodoräkna sig i kampanjen om föreningen anslutit eller ansluter sig under 2016.)
  • Jämförelsen mellan antal medlemmar och uträkningen av prissumman kommer att göras av personal på Equmenias nationella kansli och redovisas i mars 2017 när statistiken i Repet är färdigställd.
  • Det är antalet medlemmar och inte antalet deltagare som räknas. Medlemmar har aktivt tagit ställning att vara med i Equmenia (genom underskrift och/eller medlemsavgift, beroende på vad stadgarna i er förening säger, se equmenia.se/medlemskap för mer information kring detta) medan deltagare endast närvarar på de aktiviteter som erbjuds.
  • Det finns ytterligare en möjlighet att samla poäng till din förening och det är om ni på ett eller annat sätt syns i olika typer av medier så som tidningar, radio eller tv-sändningar. (Om exempelvis en större bloggare skriver om er på sin blogg eller i sociala medier räknas även detta). För att poängen för eventuell medienärvaro ska kunna tillgodoräknas i slutet av kampanjen ska länkar eller bilder på det publicerade inslaget/artikeln skickas till linnea.hjelm@equmenia.se. Det är bara medieinslag från och med 2016-08-15 till och med 2016-12-31 som räknas. (Behöver ni tips på hur ett pressmeddelande kan skrivas? Kolla in equmenia.se/kommunikation.)
  • Frågor om kampanjen skickas till linnea.hjelm@equmenia.se.