Publicerat 

Månadens Bön

Varje månad vill vi i Equmenia Svealand lyfta fram ett ämne som vi tillsammans får be över, ämnen som rör vårt barn och ungdomsarbete och/eller annat som är angeläget.

Under november ber vi för

Equmenias nationella styrelse

Vi ber för riksstämman som är i Växjö

Vi ber för alla föreningar som kommer vara representerade då

Vi ber för beslut som kommer fattas och det arbete som pågår.

LyktaSvart