Publicerat 

Månadens Bön

Varje månad vill vi i Equmenia Svealand lyfta fram ett ämne som vi tillsammans får be över, ämnen som rör vårt barn och ungdomsarbete och/eller annat som är angeläget.

Under Mars ber vi

för det planeringsarbete inför sommarens läger och andra aktiviteter som nu dragit igång eller som ligger i startgroparna. Vi ber att det ska bli goda möten där barn, ungdomar och ledare ska få växa i mötet med Jesus och varandra.

Vi ber för Equmenias Regionstämma som hålls på Vägsjöfors Herrgård den 29 juli. Vi ber om goda beslut och val i stämman som lägger grunden för ett bra, gemensamt arbete. Equmenia Svealand är vi alla tillsammans!

LyktaSvart