Publicerat 

Månadens Bön

Varje månad vill vi i Equmenia Svealand lyfta fram ett ämne som vi tillsammans får be över, ämnen som rör vårt barn och ungdomsarbete och/eller annat som är angeläget.

Under Juni och Juli ber vi

för alla läger som arrangeras i våra föreningar under sommaren.

Vi ber för Equmenias Regionstämma som hålls på Vägsjöfors Herrgård den 29 juli. Vi ber om goda beslut och val i stämman som lägger grunden för ett bra, gemensamt arbete. Equmenia Svealand är vi alla tillsammans!

LyktaSvart