Publicerat 

Lediga tjänster

Equmenia vill vara en plats där barn och unga får växa, i gemenskap med varandra och Jesus. Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar, som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Equmeniakyrkans församlingar. Equmenias första och största mål är att sprida evangeliet om Jesus Kristus bland barn och unga genom ord och handling.

Just nu har vi följande lediga tjänster:

-vik Regionsamordnare Region Nord 50%
-Föreningsutvecklare Region Nord 50%
-Kommunikatör, Suntprat

 

vik Regionsamordnare 50% i region Nord vars kansli ligger i Skellefteå

Arbetsuppgifter

Regionsamordnaren ansvarar för:

 • genomförande av den regionala verksamhetsplanen
 • planering av verksamhetsplanen – tillsammans med regionstyrelsen
 • regionens kommunikation – i samverkan med den nationellt anställda kommunikatören
 • att stödet till anställda och ideella som arbetar med barn- och ungdomsfrågor i regionen fungerar
 • att tillsammans med föreningsutvecklaren bevaka att föreningar som inte har anställda som arbetar med barn- och ungdomsfrågor får ett särskilt stöd
 • verksamhetsnära administration, exempelvis administration av regionala arrangemang.

Regionsamordnaren har huvudansvar för utbildningar av barn- och ungdomsledare inom regionen som genomförs i huvudsak genom föreningsutvecklaren och utbildningsteam på regionerna. De anställda på Equmeniaregionen ingår i ett gemensamt arbetslag med Equmeniakyrkans regionala kyrkoledare och församlingsutvecklare på ett gemensamt regionkontor i Skellefteå.

Kompetenser och kvalifikationer

Vi vill att du har god kännedom om Equmenia och vårt modersamfund Equmeniakyrkan. Du skall även besitta erfarenhet från kristen barn- och ungdomsverksamhet. Vi vill att du brinner för den lokala församlingen och hur unga kan finna sin plats där. Då arbetet innebär en del verksamhetsnära administration så ser vi gärna att du har en god organisatorisk förmåga och förmågan att se strategiskt på arbetet. Erfarenhet av att leda och inspirera andra ledare är en annan viktig del av dig. Teologisk utbildning är inte något som vi ser som ett krav, däremot önskar vi att du är fast förankrad i tron på Jesus. Att arbeta inom Equmenia och Equmenia Nord innebär att du kommer få resa en del inom tjänsten, därför är det mycket viktigt att du har möjlighet till detta.

Villkor

Tjänsten är en vikarietjänst på 50 % under ett år, från 1 januari 2018 eller enl. överenskommelse, som inleds med en provanställning. Tjänsten är placerad på regionens kontor i Skellefteå.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast den 30 september och tar emot ansökningar via e-post, jobb@equmenia.se. Märk din ansökan med: ”Regionsamordnare Equmenia Nord”.

Frågor

Frågor om tjänsten besvaras av:
Lena Bergström
Regional Kyrkoledare
070-306 28 02

Magnus Sternegård
Bitr Generalsekreterare
076-505 32 22

Lokalt fackligt ombud är:
Ola Rikner
Vision-ekumeniska
08-580 032 20


Föreningsutvecklare 50 % i region Nord vars kansli ligger i Skellefteå.

Föreningsutvecklaren ansvarar för
 • att arbeta utifrån regionens uppdrag och verksamhetsplan
 • att med ”Så Funkar det” och ”Växa i Tro” som grund stödja föreningarna i att utvecklas
 • att hjälpa föreningarna i uppdraget att vara föreningar
 • att stödja de ideella ungdomsråden i föreningarna
 • att stödja de ideella barn- och ungdomsledarna med coaching och ledarutveckling
 • att stödja anställda som arbetar med barn- och ungdomsfrågor i regionen genom inspiration och vägledning
 • att särskilt stödja föreningar som inte har anställda som arbetar med barn- och ungdomsfrågor
 • att planera och genomföra utbildning för anställda och ideella som arbetar med barn och unga i regionen
 • att planera och genomföra läger och arrangemang i regionen

Föreningsutvecklaren ingår i ett regionalt arbetslag dit även regionsamordnare och regional kyrkoledare räknas. Arbetet sker i nära samverkan med dessa, såväl som med regionens förtroendevalda.

Kompetenser och kvalifikationer
 • Du delar Equmenias mål och vision och står för de grundläggande värderingar som finns uttryckta i Equmeniakyrkans teologiska grund
 • Har god kännedom om Equmenia och Equmeniakyrkan
 • Relevant utbildning för arbetsuppgifterna
 • Erfarenhet av lokalt kristen barn- och ungdomsverksamhet
 • Förmåga att tänka och arbeta kreativt
 • Strategisk förmåga och kompetens
 • God pedagogisk förmåga
 • Erfarenhet av och beredskap att arbeta i team
 • Öppenhet för att utveckla och pröva nya arbetssätt i det lokala arbetet
 • Möjlighet att resa i tjänsten
 • Du är fast förankrad i tron på Jesus. En teologisk utbildning är meriterande men inte ett krav. Ditt personliga engagemang och driv väger väl så tungt som formell kompetens.
VILLKOR

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 50 %. Tjänsten är placerad på regionens kontor i Skellefteå men räkna med att tjänsten innebär en del resande.

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast den 30 september och emotser ansökningar via e-post, jobb@equmenia.se.
Märk din ansökan med ”vik Föreningsutvecklare Equmenia Nord”.

Frågor

Frågor om tjänsten besvaras av:
Magnus Sternegård, bitr Generalsekreterare, tel. 076-505 32 22,
magnus.sternegard@equmenia.se

Lena Bergström, Regional kyrkoledare, tel. 070-306 28 02
lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se

Fackligt ombud: Ola Rikner, Vision-ekumeniska, tel. 08-58 00 32 20,
ola.rikner@equmenia.se


Kommunikatör, Suntprat 40-50%

Suntprat är Equmenias och Hela Människans gemensamma projekt med syfte att skapa samtal om alkohol, droger, sex och spel. En del i arbetet handlar om att utveckla möjligheter till kommunikation via nätet där man får hjälp att reflektera över sitt eget förhållningssätt till det som kan eller redan har skapat beroende. Projektet ska ge stöd att ta upp frågor kring beroende och se hur man kan och bör agera för att främja förtroende.

Nu söker vi dig som vill vara med och utforma Suntprat.

Arbetsuppgifter

Tillsammans med projektledaren utveckla webbplatsen där man får reflektera om eget och andras beroende. Utforma och kommunicera materialet som ska ge ledare stöd att möta unga och tala om beroendefrågor.

Önskvärda kompetenser och egenskaper:

• Kommunikation via webb, sociala medier
• Layout- och grafiskt kunnande
• Intresserad av unga människor ur ett diakonalt och socialt perspektiv
• Förståelse av ungas livssituation och kultur
• Pedagogiskt intresserad
• Du har goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig i tal samt skrift
Arbetsplats Stockholm, vid både Equmenias och Hela Människans kontor. Man kommer att ingå i båda kollegierna. Rekryteringsarbetet sker löpande så skicka ansökan snarast. Tillträde 1 september.
Projektet Suntprat är idag ett treårigt projekt som bygger på extern finansiering. Tjänsten är därför idag på tre år. Provanställning tillämpas.

Ansökan

Skicka din ansökan med personligt brev och CV till jobb@equmenia.se. Märk mailet med ”Kommunikatör, Suntprat”.

Frågor om tjänsten besvaras av:
Carin Dernulf, Generalsekreterare Equmenia, 08-580  032 31
Frank Åkerman, Generalsekreterare Hela Människan, 08- 691 06 61
Anna Karin Herngren Wirdheim, Projektledare, 08- 58 0 0 32 17

Ola Rikner, lokalt fackligt ombud Vision Ekumeniska, 08-580 032 20