Publicerat 

Internationella stipendiet

Längtar du efter internationella erfarenheter? Kanske planerar du eller din förening en resa ut i världen? Eller att ta emot gäster från andra länder hos er i Sverige? Som medlem i en Equmeniaförening har du möjlighet att söka Equmenias internationella stipendium. Det går att söka både för att åka ut och för att ta emot besök av barn eller unga från andra länder, till exempel från en vänförsamling. Även grupper eller hela föreningar är välkomna att söka för resor, besök eller utbyten.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra medlemmar i Equmenia och våra systerkyrkor att skaffa vidare internationella erfarenheter tillsammans med värdar eller handledare på plats. Exempel på detta kan vara att delta i internationella kyrkomöten, besöka en vänförsamling, åka på läger eller som volontär, eller att studera saker som kultur eller mänskliga fri- och rättigheter i andra länder. Det kan också vara att ta emot gäster till din förening eller församling, exempelvis genom att bjuda in någon från Equmenias systerkyrkor för delta på ett läger eller något annat arrangemang. Equmenias Internationella stag tar emot och behandlar alla ansökningar.

Kriterier för att söka stipendiet:
 • Stipendiet delas i första hand ut för egenarrangerade resor med anknytning till de områden och sammanhang där Equmenia har kontakter eller för resor som Internationella staget bedömer kan stärka Equmenia som organisation.
 • I andra hand är det möjligt att ansöka om bidrag till resor och arrangemang där Equmenia är huvud-eller medarrangör.
 • Det är inte möjligt att få stipendiet för resor av turistkaraktär eller där huvudsyftet är att besöka bekanta eller släkt. 
 • Stipendiebeloppet varierar men är fastställt till max 1500 kr per person eller totalt 10 % av kostnaden. För en grupp är gränsen max 10 000 kr.
 • Stipendiet delas ut två gånger per år.
 • Vid beslut tas det hänsyn till faktorer som aktivitetens totala kostnad, vilket syfte aktiviteten har, antal personer som berörs, koppling till Equmenia lokalt-regionalt-nationellt, andra finansieringsmöjligheter och deltagarnas ålder.
 • Alla är välkomna att söka och personer eller grupper som inte tilldelats stipendiet tidigare har förtur.
 • Det är inte möjligt att ansöka om stipendiet retroaktivt, alltså efter att resan genomförts.

Ansökan skall vare inne senast 15 april respektive 15 oktober varje år. 

Du som blir beviljad stipendium har vissa skyldigheter:
 • Att skriva under på ett tilldelningsbrev som skickas ut av internationella staget.
 • Att dela med dig av dina erfarenheter vid hemkomst på något sätt, förslag och idéer på hur du vill göra detta skriver du i din ansökan.
 • Att skicka en rapport till Equmenias internationella koordinator inom två månader efter avslutat resa/projekt. Mer information om hur rapporten ska se ut hittar du längre ner på sidan.

Ansökningsblankett Använd samma blankett vare sig du ansöker som enskild person eller som grupp. En grupp behöver bara lämna in en gemensam ansökan.

Skicka ansökan till:

Internationella avdelningen
Equmenia
Box  14038
167 14 Bromma

Eller maila din ansökan till internationellt@equmenia.se

Återrapportering

Vi vill ha en kort rapport på ca 1/2 A4-sida som kan komma att användas i Equmenias kanaler, exempelvis nyhetsbrev, hemsida och medlemstidning. Anledningen till det är för att fler ska få läsa om alla de internationella upplevelser som barn och unga i Equmenia har haft! Det finns några förberedda frågor som kan hjälpa dig att skriva rapporten. Du behöver inte besvara alla nedanstående frågor, välj ut den eller de frågorna som passar dig bäst.

 1. Beskriv dig själv eller gruppen och din/er bakgrund i en Equmeniaförening. Skicka med en eller flera bilder av hög kvalitet på dig själv eller gruppen från evenemanget du/ni var på.
 2. Berätta kort om evenemanget du/ni deltog i. Hur långt var evenemanget? Hur många var ni? Vad eller vem fick dig/er att söka pengar från den internationella fonden? Vad behövde fixas och tänkas på innan du/ni åkte? Skicka med några foton!
 3. Berätta om din/er upplevelse. Vad var det bästa, roligaste, konstigaste? Träffade du/ni några spännande människor? Hur mottogs du/ni? Vad har du/ni fått för erfarenheter? Vill du/ni rekommendera andra att delta i liknande evenemang i framtiden?
 4. Hur har du/ni inspirerat andra? Har du/ni har inspirerat och spritt dina/era erfarenheter i din/er, eller någon annan, förening. Berätta vad du/ni har gjort.
 5. Vad gav besöket din förening? Om ni som förening bjudit in någon från ett annat land så berätta om hur utbytet gick till. Vad gav det er som förening? Vilka kulturmöten upplevde ni? Vad lärde ni er i föreningen? Vad tror ni det gav personen som blev inbjuden? Hur kommer detta besök påverka ert framtida internationella engagemang?
 6. Gör gärna en film! Vi vill gärna ha en kort film på ca 1-2 minuter där du berättar om din upplevelse. Du får gärna göra filmen under själva resan. Berätta lite om din upplevelse och om en höjdpunkt. Filmen kan exempelvis göras med en mobilkamera. Den kan sedan komma att publiceras på webben och användas i Equmenias arbete som ett sätt att inspirera andra att göra internationella upplevelser!
 • I och med att du skickar in din redovisning till Equmenia ger du tillåtelse till att Equmenia får använda text och bilder för information, broschyrer, webb och dylikt.
 • Rapporten ska vara inne senast två månader efter avslutad resa, evenemang eller utbyte.

Rapporten mailas till internationellt@equmenia.se

Välkommen med din ansökan!