Publicerat 

Stadgar

Stadgarna är föreningens regelbok. Tänk på att det är bra att titta igenom stadgarna då och då och uppdatera dem när förutsättningarna i föreningen förändras. Här kan du ladda ned normalstadgar som din förening kan använda. Här hittar du även normalstadgar för regionerna och Equmenias stadgar.

Byta stadgar

Om det är dags att justera föreningens stadgar är det läge att titta på de senaste normalstadgarna. Equmenias normalstadgar för lokalföreningar är framtagna för att kunna fungera i alla föreningar, och innehåller viktiga paragrafer som krävs för att en förening ska kunna vara bidragsgrundande och tillhöra Equmenia.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (den statliga myndighet som delar ut statsbidrag) ställer upp vissa regler för att en förening ska ha rätt till bidrag. Det viktigaste är att föreningen måste vara självständig. Det är alltså inte tillåtet att skriva i stadgarna att församlingen ska godkänna exempelvis val av ledare, beslut tagna på årsmötet eller att en person måste vara med i församlingen för att ha vissa uppdrag i föreningen (exempelvis sitta i styrelsen). Det senare fungerar dessutom inte att ha i stadgarna eftersom Equmenia inte har något bekännelsekrav för att vara med i organisationen. Det är alltså inte möjligt att avkräva någon en tro för att personen exempelvis ska kunna väljas in i föreningens styrelse.

Beroende på hur stadgarna som föreningen har nu ser ut så kan processen för att ändra dem se lite olika ut:

  1. Börja med ta fram era nuvarande stadgar och läs på hur ni gör för att ändra dem. Oftast görs det på ett årsmöte. Ibland krävs det två årsmöten, eller ett årsmöte och ett extrainkallat föreningsmöte.
  2. Sätt upp ”Stadgeändring” på styrelsens dagordning. Använd normalstadgarna och kom överens vilka ändringar ni vill göra. Om ni känner er osäkra, kontakta er föreningsutvecklare.
  3. Kalla till årsmöte och föreslå föreningen att anta nya stadgar. Om ni samtidigt som ni ändrar i stadgarna även byter namn är det bra att ha två olika beslutsmeningar, typ ”Vi föreslår att årsmötet antar följande nya stadgar…” och ”Vi föreslår att föreningens namn ska vara…” Skicka kopia på protokollet och nya stadgar till stadgar@equmenia.se.
  4. När Equmenias styrelse har godkänt stadgarna är arbetet klart!
Normalstadgar för en förening

Dessa normalstadgar antogs vid riksstämman i Vännäs 2012 och uppdaterades vid riksstämman i Tierp 2015. De finns i två versioner. Ett word-dokument som föreningen enkelt kan ändra, och en PDF-version:
Normalstadgar för förening (Word-version)
Normalstadgar för förening (PDF-version)

Normalstadgar för Equmenias regioner

Antagna vid riksstämman i Vännäs 2012.
Normalstadgar för regionerna (Word-version)
Normalstadgar för regionerna (PDF-version)

Stadgar för riksorganisationen Equmenia

Antagna vid riksstämman i Vännäs 2012 i första läsningen och vid riksstämman 2013 i Göteborg i andra läsningen. Senast uppdaterade vid riksstämman i Eksjö 2014.
Equmenias stadgar, uppdaterad Eksjö 2014 (PDF-version)