Publicerat 

Medlemskap

Vi vill bli fler i Equmenia! Men hur gör vi det enkelt att bli medlem?

vagen_till_medlemskap

I princip så finns det två sätt att vara medlem i en Equmeniaförening:

  1. Genom att betala en av årsmötet fastslagen medlemsavgift.
  2. Genom ett skriftligt medgivande, t.ex. en namnunderskrift.

Vilken som gäller regleras av föreningens stadgar, och en eventuell avgifts nivå sätts på årsmötet. Om din förening har möjlighet att använda sig av medgivanden för medlemskap kan ett bra sätt vara att låta medlemskapet vara gratis och eventuellt ta en verksamhetsavgift som beror på vilka verksamheter som medlemmen är med i.

Om föreningen måste, eller vill, använda sig av medlemsavgift (vissa landsting kräver en medlemsavgift för att dela ut bidrag) finns det sätt att underlätta för det. Ett enkelt sätt att ta in medlemsavgiften på är t.ex. Swish eller Izettle.

Här finns förslag på lappar att dela ut om medlemskapet bekräftas via underskrift eller medlemsavgift.

Varför ska en person bli medlem i Equmenia? Räcker det inte att den är med som deltagare?

Equmenia är en rörelse med drygt 19 000 medlemmar och omkring 30 000 deltagare. Varje vecka möts tusentals människor i våra föreningar, och alla är välkomna. En förutsättning för att vi ska kunna göra bra verksamhet tillsammans är dock att vi har medlemmar. Medlemskapet gör det möjligt att ha ett nationellt och regionalt arbete som vi äger tillsammans.

Med pengarna kan vi tillsammans göra saker som att anordna lärjungaskolan Apg29 där vi skickar människor över världen, ha nationella scoutläger som Trampolin, underhålla en materialbank till hjälp för att lägga upp terminens program, ge stöd till ungdomsledare som gör sitt första år i tjänst, ha personer som jobbar med föreningsservice och -utveckling och mycket, mycket mer.

Här finns ett förslag på medlemskort att dela ut till medlemmar i föreningen.

medlemskort

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara