Publicerat 

Kontakta föreningsutvecklare

I varje Equmeniaregion finns det föreningsutvecklare som har som sin främsta uppgift att stödja Equmeniaföreningarna i regionen i att vara förening. Om du inte har hittat svaret på din fråga här på hemsidan, kontakta din regions föreningsutvecklare. Denne kommer gärna till din förening för att utbilda er i olika delar av föreningslivet.

Equmenia Nord: Marta Karlsson
Telefon: 070-678 72 61
E-post: marta.karlsson@equmenia.se

Equmenia Mitt: Niklas Björklund
Telefon: 070-415 40 75
E-post: niklas.bjorklund@equmenia.se

Equmenia Stockholm: Hanna Enbom
Telefon: 0723-95 08 80
E-post: hanna.enbom@equmenia.se

Equmenia Svealand: Anja Wändal
Telefon: 070-217 46 33
E-post: anja.wandal@equmenia.se

Equmenia Öst: Ida-Maria Brengesjö
Telefon: 076-357 26 85
E-post: ida-maria.brengesjo@equmenia.se

Equmenia Väst: Mikael Nilsson
Telefon: 0707-106172
E-post: mikael.nilsson@equmenia.se

Equmenia Syd: Joakim Stenmo
Telefon: 070-733 55 49
E-post: joakim.stenmo@equmenia.se