Publicerat 

Föreningsservice

Det är i föreningen allting händer. Därför vill vi på Equmenia ge din förening all den hjälp som ni behöver för att kunna vara förening på ett så bra sätt som möjligt, så att ni kan ge vidare så mycket som ni bara kan till barnen och ungdomarna som finns i era verksamheter. Det ska vara enkelt att vara förening.

Att vi i Equmenia använder oss av föreningsformen är inte bara ett arv. Det har att göra med att vi tror att det speglar hur vi som människor fungerar och att vi tror att Gud har lagt ner något i varje människa som är värt att lyssna på. Demokrati är ett sätt att ta till vara både på kraften att vara många och visheten i att att vilja lyssna in allas åsikter.

För att det ska fungera behövs årsmöten, styrelser, medlemmar och protokoll. På sidorna som du ser i menyn till vänster hittar du massor med bra praktiska tips om hur du driver en Equmeniaförening, verktyg som kan hjälpa till med administrationen, och här nedan finns flera bra dokument som du kan använda.

Dokument

Mall för ansökan om medlemskap i förening (.docx)

Equmenias hållbarhetspolicy (.pdf, uppdaterad 151039)

Mall för närvarokort (.pdf, ifyllnadsbar)

Equmenias och Equmeniakyrkans riktlinjer kring registerutdrag (.pdf)

Medlemskort ifyllnadsbar (.pdf, ifyllnadsbar)

Medlemskort (.pdf)

Equmenias grafiska manual (.pdf)

Equmenias logotyp
.eps

EPS, för tryck

.png

Lila logotyp
Svart logotyp
Vit logotyp

.jpg

Svart logotyp

Lokal logotyp:

Anmäl att ni vill få en lokal logotyp för er förening.