Publicerat 

Bilda förening

Tänk dig en myrstack som står vid ett träd ute i skogen. På håll ser du bara en brun hög, men ju närmare du kommer desto tydligare blir det att det myllrar av liv. Överallt finns ingångar och alla myror verkar ha en uppgift. Några är ute och samlar barr för att bygga stacken större så att den rymmer fler. Några står och berättar med olika rörelser var det finns mat. Inne i stacken tar ytterligare några myror hand om nya myror som kläcks.

Så är det att vara en förening. Det kan verka vara en lite tråkig organisation, men sanningen är att den rymmer massor av liv och alla har sina olika uppgifter. Några sköter ekonomin så att det finns resurser för framtiden, några talar om visioner och vad man vill göra framöver. Några är ledare och tar hand om nya deltagare. Och precis som myrstacken alltid pekar mot söder, så får föreningen alltid peka mot ljuset, mot Jesus. Ska du få vara med och bygga en ny förening? Grattis!

När ni vill vara med och skapa en ny förening finns några grundstenar som behöver finnas med. De är som ett stöttande träd för den växande myrstacken skulle man kunna säga, för att fortsätta den bilden.

Starta en lokalförening – steg för steg
 1. Kontakta föreningsutvecklaren i er region: Föreningsutvecklaren hjälper gärna till med bildandet, bland annat med att utforma de dokument som behövs och att se till att ni kommer med i de register som finns på nationell nivå m.m.
 2. Stadgar: Föreningen behöver stadgar som visar vad som är föreningens syfte och hur den fungerar. Utgå från det förslag till normalstadgar som Equmenia tillhandahåller. Med dessa följer instruktioner med för vad som måste finnas med i stadgarna för att föreningen skall få vara en Equmeniaförening. Regionsamordnaren kan hjälpa er med detta.
 3. Styrelse: Vid bildandet av föreningen väljs en styrelse där uppgifterna att vara ordförande och kassör måste finnas med. Föreningen behöver också utse revisorer. Läs mer om styrelsen och dess arbete.
 4. Medlemmar: Ingen förening utan medlemmar förstås! För att vara en bidragsgrundande ungdomsförening måste minst 5 medlemmar vara mellan 6 och 25 år. När föreningen har fått fler medlemmar måste fortfarande minst 60% av medlemmarna vara mellan 6 och 25 år.
  Hur man blir medlem beskrivs i föreningens stadgar, men det är viktigt att det är något som alla själva väljer att vara eller inte vara. Medlemskapet i föreningen förnyas varje år.
 5. Medlemsregister: För att kunna hålla reda på medlemmarna behövs ett register. Där står alla medlemmars namn, personnummer, kön, adresser och hur och när de blev medlemmar i föreningen.
  Föreningen kan med fördel använda sig av Equmenias onlineregisterprogram Repet.
 6. Ekonomi: Föreningen behöver ha en egen ekonomi vilket enklast ordnas genom att skaffa ett eget bankkonto. Det är möjligt att sköta ekonomin tillsammans med församlingen, men då måste det ändå vara tydligt vilka pengar som hör till föreningen. Ett bra tips är också att ni skaffar ett organisationsnummer. Det är kostnadsfritt och beställs med en blankett från www.rsv.se som skickas in till närmaste skattekontor.
 7. Skicka in: När föreningen är bildad är det viktigt att ni meddelar Equmenia detta. Detta görs genom att skicka in protokoll från “bildarmötet” samt de stadgar som antogs i samband med bildandet. Detta skickas till stadgar@equmenia.se.
Tips:
 • Equmenia har flera hundra lokalföreningar som alla är startade någon gång. Vad tror ni det var som drev människor att starta dem?
 • Vad driver er att starta en förening och hur kan ni tala om det så att andra vill vara med?
 • Har ni några särskilda målsättningar som ni vill formulera redan nu i starten av er förening och som ni vill arbeta för att nå?

Fira en gudstjänst när ni beslutat att bilda en förening och låt predikan vara ett visionstal där ni berättar för alla vad visionen för den nya föreningen är.