Publicerat 

Ska’ut 2017/2018

Vad är Ska´ut?

Ska´ut är Equmenia scouts grundläggande utbildning. Här får man bland annat lära sig grunderna inom scouting och lära känna sig själv. Man får tillfälle att reflektera över sitt förhållande till Gud, planera och genomföra en hajk på egen hand samt känna på hur de är att vara ledare. Utbildningen riktar sig till dig som vill utvecklas, utmanas och bli ledare i scouterna men är också öppen rö alla som vill uppleva friluftsliv i liten grupp och få inspiration att fortsätta som ledare. För att gå kursen ska du ha slutat grundskolan, någon övre åldersgräns finns inte.
Ska´ut är uppdelad i tre delkurser. Den första delen, Grön, genomför vi utomhus under sommarhalvåret på Näset vid Skräddartorp. Den andra delen, Gul, går av stapeln under hösten och är inomhus. Sista och avslutande delen, Blå, genomförs under våren. De olika delarna har sin särpr’gel men bygger på varandra;

Grön – ledarskap, kristen tro, friluftsmetodik, miljö och projektarbete.
Gul – människosyn, barns utveckling, programuppbyggnad, scoutings grund och kristen tro.
Blå – tillämpning av kunskaperna från Grön och Gul samt att ge praktisk erfarenhet av att vara ledare.

Broschyr Ska’ut 17/18

Affisch A4

Anmälan och Betalning

Sista anmälningsdag är 7 maj 2017. Anmäl dig här!!!

Datum och kursavgift
Ska´ut Grön; 29/7 – 4/8 2017
Kursavgift: 1450 SEK

Ska´ut Gul; Allahelgonahelgen hösten 2017
Kursavgift: 1500 SEK

Ska´ut Blå: Kristi himmelfärdshelgen 2018
Kursavgift: 1100 SEK

Kursavgiften inkluderar mat, logi, material. Resan får man stå för själv.

Plats

Grön del är på Näset/Skräddartorp, nära Ludvika.
Gul del är inomhus på någon lägergård. Plast är ännu inte bestämd.
Blå del är på Näset/Skräddartorp, nära Ludvika.

Avanmälan

Vid avanmälan efter sista anmälningsdag, men minst två veckor före respektive kursdel, debiteras 50 % av den aktuella kursavgiften. Vid senare avanmälan debiteras hela kursavgiften, om inte läkarintyg kan uppvisas.

Mer information eller frågor

Information finns på regionens hemsida: http://equmenia.se/stockholm/
Kontakt; Hanna Enbom, 073 – 074 86 08, hanna.enbom@equmenia.se
Informationsmail kommer till alla anmälda i slutet av maj.

Arrangörer

Equmenia Mitt, Equmenia Stockholm och Bromma folkhögskola