Publicerat 

Utbildning

Att vara ledare eller engagerad på annat sätt inom Equmenia gör att man ibland vill och behöver gå kurser för att bli ännu bättre på det uppdrag man har. Det kan också handla om att man drömmer om att fördjupa sig i något särskilt ämne och sätter av mer av sin tid till detta.

I vår region och i Equmenia finns flera möjligheter till utbildning av olika slag. Här hittar du länkar till de olika folkhögskolorna. Både till regionens och alla Equmenias folkhögskolor i Sverige. Där finns också länkar till olika regionala och nationella satsningar.